O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-810 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO IR APSKRITIES LIAUDIES TEISMŲ FONDĄ NR. R-810

2005-10-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1-12. Vilniaus I–XII liaudies teismai (1940-12-04 – 1941 m.)

13. Jašiūnų liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

14. Maišiagalos liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

15. Naujosios Vilnios liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

16. Nemenčinės liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

17. Riešės liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

18. Rudaminos liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[1]

Vietoje Vilniaus apylinkės teismo, kurio jurisdikcijoje buvo Vilniaus miestas, Naujoji Vilnia bei Nemenčinės, Paberžės, Riešės, Maišiagalos, Mickūnų, Šumsko, Rudaminos, Turgelių ir Jašiūnų valsčiai[2], sudaryti atskiri liaudies teismai.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti: Vilniaus I–XII liaudies teismai, Jašiūnų liaudies teismas, Maišiagalos liaudies teismas, Naujosios Vilnios liaudies teismas, Nemenčinės liaudies teismas, Riešės liaudies teismas ir Rudaminos liaudies teismas. [3]

Tikslios datos, kada 1940 m. šie liaudies teismai padėjo veiklą, nenustatytos.

1–12. Vilniaus I–XII liaudies teismų jurisdikcijoje buvo Vilniaus miestas.[4]

13. Jašiūnų liaudies teismo buveinė buvo Jašiūnuose. Jašiūnų liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Jašiūnų, Turgelių, o nuo 1941-04-03[5] ir Dieveniškių bei Šalčininkų valsčiai.

14. Maišiagalos liaudies teismo buveinė buvo Maišiagaloje. Maišiagalos liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Maišiagalos ir Paberžės valsčiai.

15. Naujosios Vilnios liaudies teismo buveinė buvo Naujojoje Vilnioje. N. Vilnios liaudies teismo jurisdikcijoje buvo N. Vilnia ir Mickūnų valsčius.

16. Nemenčinės liaudies teismo buveinė buvo Nemenčinėje. Nemenčinės liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Nemenčinės valsčius.

17. Riešės liaudies teismo buveinė buvo Vilniuje. Riešės liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Riešės valsčius.

18. Rudaminos liaudies teismo buveinė buvo Rudaminoje, o Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-29 raštu Nr.35164 buveinė perkelta į Vilnių.[6] Rudaminos liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Rudaminos ir Šumsko valsčiai.

Tikslios datos, kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, liaudies teismai baigė veiklą, nenustatytos.

Sudarytojų funkcijos

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1949–1952 m. Lietuvos TSR centriniame valstybės archyve buvo gautos 9973 neaprašytos Vilniaus liaudies teismų bylos. Perdavimo – perėmimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti 1951–1952 m. Buvo atrinkta naikinti 6945 bylos. Paliktos saugoti 6548 liaudies teismų bylos į apyrašus Nr. 1–5 įrašytos bendrai, pagal bylų rūšis ir chronologiją: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 2908, į apyrašą Nr. 2 – 1215, į apyrašą Nr. 3 – 1273, į apyrašą Nr. 4 – 272, į apyrašą Nr. 5 – 880 apskaitos vienetų.

Į apyrašus Nr. 5 ir Nr. 4 1965 m. ir 1976 m. papildomai įrašytos 76 bylos.

1976 m. buvo patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų apskaitos vienetų skaičius – iš apskaitos išbraukti 98 apskaitos vienetai.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. R-810 yra 5 apyrašai, 6526 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos liaudies teismuose spręstos baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, garbės ir orumo įžeidimo, girtuokliavimo, išžaginimo, turto iššvaistymo, prievolių nepristatymo, vagysčių, neatvykimo eiti liaudies tarėjo pareigas, grasinimo, spekuliacijos, sukčiavimo ir kt.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. R-810 apyraše Nr. 1 įrašyta 2810 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos liaudies teismuose spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo, neteisėto miško kirtimo ir kt.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. R-810 apyraše Nr. 2 įrašyta 1215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos liaudies teismuose spręstos civilinės bylos dėl turto, įpėdinystės ir tėvystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, skolų, alimentų išieškojimo, ištuokos, testamentų, nutarimų panaikinimo ir vykdomųjų raštų bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal temas ir ieškovų pavardes.

Iš viso fondo Nr. R-810 apyraše Nr. 3 įrašyti 1273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. gegužė – 1940 m. gruodis. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos liaudies teismuose spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, muštynių, nužudymo, įstatymų nesilaikymo, spekuliacijos, grasinimo ir kt.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas, o temų ribose – dalis bylų į apyrašą įrašytos nenurodant kaltinamų asmenų pavardžių, dalis - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-810 apyraše Nr. 4 įrašyti 338 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos, civilinių ir globos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyta Vilniaus apygardos teismo nutartys, liaudies teismų sprendimai, statistiniai duomenys apie Lietuvos TSR teismus, teismo vykdytojo susirašinėjimo su Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaru veiklos klausimais dokumentai, bylos apie bendrovių nekilnojamąjį turtą, liaudies teismuose spręstos civilinės bylos dėl turto, atlyginimo už darbą, išlaikymo, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo; bylos dėl globos paskyrimo.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas, o temų ribose – veiklos bylos įrašytos pagal svarbumą, dalis civilinių ir globos bylų į apyrašą įrašytos nenurodant ieškovų pavardžių, dalis - pagal ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-810 apyraše Nr. 5 įrašyta 890 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[2] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l.  22.
[3] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 87 - 89.
[4] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 1 - 10.
[5] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 5, l. 6.
[6] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 89.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 07:58