O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-824 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-824

2005-10-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[1]

Vietoje Ukmergės apylinkės teismo, kurio jurisdikcijoje buvo Ukmergės miestas, Deltuvos, Panoterių, Siesikų, Pagirių, Kavarsko, Taujėnų, Pabaisko, Veprių, Želvos, Balninkų, Šešuolių bei Žemaitkiemio valsčiai, ir Širvintų apylinkės teismo, kurio jurisdikcijoje buvo Širvintų, Gelvonų, Musninkų bei Giedraičių valsčiai, sudaryti atskiri liaudies teismai.[2] Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Ukmergės, Siesikų, Želvos, Kavarsko, Gelvonų, ir Pašilės liaudies teismai.[3]

Ukmergės liaudies teismo jurisdikcijai buvo priskirti Ukmergės miestas ir Žemaitkiemio valsčius.[4]

Teisingumo liaudies komisaras 1941-01-03 raštu Nr. 22 pakeitė liaudies teismų tinklą Ukmergės apskrityje.[5] Buvo pakeista Ukmergės ir Želvos liaudies teismų jurisdikcija, o Pašilės liaudies teismas, pakeitus jo jurisdikciją, buvo pertvarkytas į Širvintų liaudies teismą.[6]

Ukmergės liaudies teismo (buveinė Ukmergėje) jurisdikcijai 1941-01-03 priskirti Ukmergės miestas ir Pabaisko valsčius.[7]

Tikslios datos, kada 1941 m. Ukmergės liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 740 Ukmergės liaudies teismo bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1986 m. fondas buvo pertvarkytas: atlikta dokumentų vertės ekspertizė, atrinkta naikinti 240 apskaitos vienetų, vietoje buvusių dviejų apyrašų sudarytas vienas apyrašas. Bylos peršifruotos.

Iš viso fonde Nr. R-824 yra 1 apyrašas, 503 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų. Yra 1929 m. Ukmergės apylinkės teisme pradėtų bylų, kurios tęstos 1940-1941 m. Yra bylų užbaigtų 1944 m.

Archyve yra sudarytas jungtinis Ukmergės apskrities liaudies teismų fondas Nr. R-175.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Ukmergės liaudies teisme spręstos baudžiamosios dėl kūno sužalojimo, išžaginimo, vengimo išlaikyti vaiką, šmeižto, trukdymo bendrai valdyti žemę, darbo įstatymų pažeidimo, vagysčių, padegimo, sukčiavimo, spekuliacijos, neteisėto miško kirtimo, brakonieriavimo, prievolių nevykdymo, melagingų parodymų davimo, pasipriešinimo valdžios pareigūnams, grasinimo nužudyti, dokumentų klastojimo, chuliganizmo, neteisėto ginklo laikymo ir kt., taip pat civilinės bylos dėl nuosavybės ir paveldėjimo teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, padarytų nuostolių kompensacijos, alimentų, ištuokos, pinigų bei skolų išieškojimo ir gražinimo, iškeldinimo iš buto, ūkio.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas, o temų ribose – pagal kaltinamų asmenų arba ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-824 apyraše Nr. 1 įrašyti 503 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 – 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[2] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 18.
[3] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 83.
[4] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 83.
[5] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 83.
[6] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 82.
[7] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 82.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 07:57