O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1009 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-1009

2005-10-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[1]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn buvo atkurtas Vilniaus apylinkės teismas, nenustatyta.

Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto Teismų skyrius 1941-07-17 įsakymu Nr. 49 paskyrė Vilniaus apylinkės teismo teisėjus.[2]

Vilniaus apylinkės teismo jurisdikciją sudarė: Vilniaus miestas, Naujoji Vilnia, Nemenčinės, Paberžės, Riešės, Maišiagalos, Rudaminos, Mickūnų., Šumsko, Turgelių, Jašiūnų,[3] Dieveniškių ir Šalčininkų valsčiai.[4]

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[5]

Teisingumo generalinio tarėjo 1942-05-15 įsakymu Nr.203 Šalčininkų miestelis, Šalčininkų, Dieveniškių, Turgelių ir Jašiūnų valsčiai laikinai perėjo į naujai įkurto Šalčininkų apylinkės teismo jurisdikciją.[6] Teisingumo generalinio tarėjo 1943-04-02 įsakymu Nr.117 Jašiūnų valsčius nuo 1943-04-15 įėjo į Vilniaus apylinkės teismo jurisdikciją.[7]

Tiksli data, kada 1944 m. Vilniaus apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas ir baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo.[8].

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1951 – 1952 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas gavo 22637 Vilniaus apylinkės teismo neaprašytas bylas. Perdavimo – perėmimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti 1951–1952 m.: atrinkta naikinti 8817 bylų, o paliktos saugoti 15857 bylos įrašytos į apyrašus Nr. 1–6: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 3163, į apyrašą Nr. 2 - 5060, į apyrašą Nr. 3 - 2709, į apyrašą Nr. 4 - 939, į apyrašą Nr. 5 - 3818, į apyrašą Nr. 6 – 168 apskaitos vienetai. Į apyrašus 1961–1976 m. papildomai įrašyti 124 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1009 yra 6 apyrašai, 15980 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Fonde yra jam nepriklausančių Vilniaus miesto ir apskrities viršininko įstaigos ir Vilniaus liaudies teismo 1940–1941 m. bylų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, muštynių, kūno sužalojimo, viešosios tvarkos pažeidimo, įžeidimo, nuostolių atlyginimo, svetimo turto naudojimo, spekuliacijos, elgetavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1009 apyraše Nr. 1 įrašytas 3171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, muštynių, kūno sužalojimo, įžeidimo, nuostolių atlyginimo, svetimo turto naudojimo, žydų turto pasisavinimo, viešosios tvarkos pažeidimo, spekuliacijos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1009 apyraše Nr. 2 įrašytas 5061 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, muštynių, kūno sužalojimo, turto užvaldymo, skolų grąžinimo, viešosios tvarkos pažeidimo, spekuliacijos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1009 apyraše Nr. 3 įrašyta 2720 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, plėšimų, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, muštynių, kūno sužalojimo, turto valdymo, viešosios tvarkos pažeidimo, spekuliacijos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka..

Iš viso fondo Nr. R-1009 apyraše Nr. 4 įrašyti 939 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos ir civilinių bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei lietuviškosios savivaldos institucijų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus apylinkės teismo teisiamųjų posėdžių dienoraščiai, asmenų prašymai išduoti ipotekos knygų išrašus apie turėtą nekilnojamąjį turtą, bankų pranešimai Ipotekos įstaigai apie paskolų apmokėjimą, Vilniaus notarų ir ipotekos knygų ir bylų perdavimo aktai, teisme spręstos civilinės bylos dėl metrikų išdavimo, ištuokos, alimentų ir globos paskyrimo, įvaikinimo, įpėdinystės, nuosavybės ir valdymo teisių pripažinimo, iškeldinimo iš buto, testamento patvirtinimo, sutarčių panaikinimo, neteisėtų antstolio veiksmų, asmenų pripažinimo dingusiais.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją, o metų ribose – veiklos bylos įrašytos pagal svarbumą, o civilinės bylos – pagal temas ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1009 apyraše Nr. 5 įrašytas 3921 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Teisiamųjų posėdžių dienoraščių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apylinkės teismo teisiamųjų posėdžių dienoraščiai, teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo, muštynių, viešosios tvarkos pažeidimo, daiktų grąžinimo, spekuliacijos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją, metų ribose baudžiamosios bylos įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1009 apyraše Nr. 6 įrašyti 168 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.[2] Ten pat, F. R-727, ap. 6, b. 1, l. 3.[3] Ten pat, F. R-1009, ap. 5, b. 1, l. 8.[4] Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 69, l. 26.[5] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p. 157, 163, 177 -179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 – 24.[6] LCVA, F. R-624, ap. 3, b. 16, l. 58.[7] Ten pat, F. R-1009, ap. 5, b. 1, l. 61.[8]Ten pat, LCVA, F. R-1549, ap.1, b.29, l. 37.
[9] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:13