O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1150 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS POLICIJOS TARDYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 1150

2007-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiosios valdybos Registracijos ir tardymo skyrius (Główna Komenda Policji Państwowej Litwy Środkowej Dział Rejestracyjno-Śledczy) (1921–1922 m.)

Tardymo įstaiga Vilniuje (Urząd Śledczy w Wilnie) (1922 m.–1926-07-20)

Vaivadijos valstybinės policijos komendanto Tardymo įstaiga Vilniuje (Komendant Wojewódzki Policji Państwowej Urząd Śledczy w Wilnie) (1927-04-08–1938 m.)

Vaivadijos valstybinės policijos valdybos Vilniuje Tardymo įstaiga (Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Wilnie Urząd Śledczy) (1938–1939 m.)

2. Vilniaus miesto policijos Kriminalinis skyrius (Policja Miejska m. Wilna Wydział Kryminalny) (1919 m. balandžio mėn.–1920 m. liepos mėn.)

Vilniaus miesto kriminalinė policija (Policja Kryminalna m. Wilna) (1920 m. spalio mėn.–1921-03-30)

Tardymo įstaiga Vilniuje (Urząd Śledczy w Wilnie) (1921-03-31–1922 m.)

Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos Tardymo skyrius (Komenda Policji Państwowej m. Wilna Ekspozytura Śledcza) (1922 m.–1926-07-20)

Valstybinės policijos Tardymo įstaiga Vilniuje (Urząd Śledczy Policji Państwowej w Wilnie) (1926-07-21–1927-04-07)

Vilniaus miesto valstybinės policijos komendanto Tardymo skyrius Vilniuje (Komendant Policji Państwowej m. Wilna Wydział Śledczy w Wilnie) (1927-04-08–1935 m.)

Tardymo skyrius prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos (Wydział Śledczy przy Komendzie Policji Państwowej m. Wilna) (1935–1939 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiosios valdybos Registracijos ir tardymo skyrius buvo organizuotas 1921 m. gegužės–liepos mėn. Skyrių sudarė Registracijos-baudžiamasis poskyris (Referat Rejestracyjno-Karny) ir Tardymo įstaiga, taip pat vadinta Vidurio Lietuvos tardymo įstaiga Vilniuje (Litwa Środkowa Urząd Śledczy w Wilnie). Skyriaus viršininkas buvo tiesiogiai pavaldus policijos vyriausiajam komendantui. 1

Nuo 1922-07-22 Vilniaus žemės valstybinės policijos įstaigos įjungtos į Lenkijos Respublikos valstybinės policijos struktūrą. 1922 m. pradėjo veikti Tardymo įstaiga Vilniuje. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Įstaiga buvo pavaldi Valstybinės policijos XVI Vilniaus apygardos valdybai, vėliau – Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantui, Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui. Nusikaltimų tyrimo srityje įstaiga buvo tiesiogiai pavaldi teisėsaugos įstaigoms.2

Vidaus reikalų ministro 1926-07-21 potvarkiu apie tardymo įstaigas Tardymo įstaiga Vilniuje likviduota. Jos funkcijos perduotos Vilniaus vaivadijos valstybinės policijos komendantui.3

Remiantis vidaus reikalų ministro 1927-04-08 potvarkiu apie tardymo skyrius ir įstaigas įsteigta Vaivadijos valstybinės policijos komendanto Tardymo įstaiga Vilniuje. Nusikaltimų tyrimo srityje įstaiga buvo pavaldi teisėsaugos įstaigoms.4

Nuo 1938 m. liepos mėn. įstaiga dokumentuose buvo vadinama Vaivadijos valstybinės policijos valdybos Vilniuje Tardymo įstaiga.5 Tiksli pavadinimo pasikeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti.

Valstybinės policijos vaivadijos valdybos Vilniuje Tardymo įstaigos tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. įstaiga dar veikė.

2. Vilniaus miesto policijos Kriminalinis skyrius veikė nuo 1919 m. balandžio mėn.6Lenkijos kariuomenei traukiantis iš Vilniaus, 1920 m. liepos mėn. skyrius veiklą nutraukė.

1920 m. spalio mėn. policija atnaujino veiklą. Pradėjo veikti Vilniaus miesto kriminalinė policija, pavaldi Vilniaus miesto policijos vadovybei. Tiksli veiklos pradžios data, teisinis pagrindas nenustatyti.

Kriminalinė policija 1921-03-31 pertvarkyta į Tardymo įstaigą Vilniuje.Įstaiga buvo pavaldi Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybai.7

Nuo 1922-07-22 Vilniaus žemėje veikusios valstybinės policijos įstaigos įjungtos į Lenkijos Respublikos valstybinės policijos struktūrą. 1922 m. pradėjo veikti Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos Tardymo skyrius. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. Nusikaltimų tyrimo srityje skyrius buvo tiesiogiai pavaldus teisėsaugos įstaigoms.8 Tardymo skyriaus veiklos teritoriją 1923 m. sudarė Vilniaus miestas ir 7 apskritys.9

Vidaus reikalų ministro 1926-07-21 potvarkiu apie tardymo įstaigas Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos Tardymo skyrius likviduotas, įsteigta Valstybinės policijos tardymo įstaiga Vilniuje. Įstaiga buvo pavaldi Vilniaus miesto valstybinės policijos komendantui, teisėsaugos įstaigoms.

Vidaus reikalų ministro 1927-04-08 potvarkiu apie tardymo skyrius ir įstaigas įsteigtas Vilniaus miesto valstybinės policijos komendanto Tardymo skyrius Vilniuje. Nusikaltimų tyrimo srityje skyrius buvo pavaldus teisėsaugos įstaigoms.

Nuo 1932-07-01, pagal vidaus reikalų ministro 1932-06-30 potvarkį, Tardymo skyriaus veiklos teritoriją sudarė Vilniaus miestas ir Vilniaus-Trakų apskritis.10

Nuo 1935 m. skyrius dokumentuose buvo vadinamas Tardymo skyriumi prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti.

Tardymo skyriaus prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. skyrius dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiosios valdybos Registracijos ir tardymo skyrius tvarkė nusikaltėlių nuotraukas, daktiloskopijos korteles, nusikaltėlių, agentų, ieškomų asmenų registraciją, nusikaltimų ir atsitikimų statistiką ir kitus dokumentus, tyrė nusikaltimus, vykdė prokuratūros ir teismų nurodymus.11

Tardymo įstaiga Vilniuje tyrė ypatingai svarbias bylas, instruktavo ir kontroliavo tardymo policijos veiklą, rengė statistinius duomenis apie nusikalstamumą.

1923 m. pradžioje įstaigos funkcijos pasikeitė. Įstaiga netyrė nusikaltimų, jos veikla apsiribojo nusikalstamumo statistikos, ypatingų įvykių kronikos vedimu, tardymo skyrių kontrole ir instruktavimu.

Vaivadijos valstybinės policijos komendanto Tardymo įstaiga Vilniuje, vėliau – Vaivadijos valstybinės policijos valdybos Vilniuje Tardymo įstaiga koordinavo ir kontroliavo vaivadijos policijos darbą tardymo srityje, registravo ieškomus asmenis, rengė statistinius duomenis, tyrė ypatingai svarbias bylas.12

2. Vilniaus miesto policijos Kriminalinio skyriaus, Vilniaus miesto kriminalinės policijos, Tardymo įstaigos Vilniuje, Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos Tardymo skyriaus, Valstybinės policijos tardymo įstaigos Vilniuje, Vilniaus miesto valstybinės policijos komendanto Tardymo skyriaus Vilniuje, Tardymo skyriaus prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos pagrindinės funkcijos buvo nusikaltimų prevencija ir tyrimas.

Tardymo skyrius (įstaiga) dirbo agentūrinį darbą, rinko informaciją apie nusikaltėlius, skyriaus teritorijoje esančias įtartinas vietas, asmenis, tvarkė nusikaltėlių foto albumą, daktiloskopijos kortelės, ieškomų bei policijos priežiūroje esančių asmenų, dingusių daiktų sąrašus, kaupė duomenis apie asmenis su kriminaline praeitimi, tyrė sudėtingesnius nusikaltimus, vykdė prokuratūros ir teismų nurodymus.13

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vaivadijos valstybinės policijos valdybos Vilniuje Tardymo įstaigos ir Tardymo skyriaus prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-09-17 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3026 apskaitos vienetai. 1966 m., 1967 m., 1979 m. į apyrašą papildomai įrašytas 31 apskaitos vienetas.

2007 m. nustatyta, kad fonde taip pat yra Tardymo skyriaus prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos dokumentai. Patikslintas Valstybinės policijos Vilniaus vaivadijos valdybos tardymo skyriaus fondo Nr. 1150 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Valstybinės policijos tardymo įstaigos Vilniuje.“

Iš viso fonde Nr. 1150 yra 1 apyrašas, 3057 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

Fonde yra Vileikos apskrities valstybinės policijos valdybos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 101, Valstybinės policijos XV Naugarduko apygardos valdybos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 119, Sienos perėjimo kontrolės skyriaus veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 1221, Valstybinės policijos III pasienio kuopos Puchačiuose veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 1239.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Vaivadijos valstybinės policijos valdybos Vilniuje Tardymo įstaigos pranešimai apie asmenų paiešką, įvykdytus nusikaltimus, nelaimingus atsitikimus, informatorių pranešimai apie komunistinių partijų, tautinių organizacijų veiklą, nusikaltėlių registracijos kortelės, ieškomų asmenų kartoteka, prašymai priimti į darbą.

Vilniaus miesto policijos Kriminalinio skyriaus raštų registracijos knygos, Tardymo skyriaus prie Vilniaus miesto valstybinės policijos valdybos pranešimai apie asmenų paiešką, įvykdytus nusikaltimus, nelaimingus atsitikimus, nusikaltėlių įsilaužėlių bylos, suimtų asmenų daktiloskopijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Pranešimų bylos susistemintos pagal chronologiją, daktiloskopijos, registracijos kortelės, nusikaltėlių įsilaužėlių bylos susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos, apyrašas iš dalies suminis.

Iš viso fondo Nr. 1150 apyraše Nr. 1 įrašyti 3057 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 51, ap. 15, b. 1219, l. 204, 213, 240. Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1921, Nr. 32 (42), psl. 424.

2 LCVA, F. 89, ap. 5, b. 31, l. 97, 127. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1922, Nr. 7-54.

3 DU RP, 1926, Nr. 82-455. LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 86, 94.

4 DU RP, 1927, Nr. 40-358. LCVA. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 143, 144.

5 LCVA. F. 89, ap. 5, b. 173, l. 212.

6 LCVA. F. 64, ap. 20, b. 18, l. 13.

7 LCVA. F. 51, ap. 15, b. 1219, l. 204, 213, 240. F. 89, ap. 7, b. 104, l. 182.

8 LCVA, F. 89, ap. 5, b. 31, l. 97, 127, b. 32, l. 1. DU RP, 1922, Nr. 7-54.

9 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 121, l. 7.

10 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 4056.

11 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1921 m., Nr. 32 (42).

12 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 121, l. 7; b. 9, l. 144, 145. F. 89 , ap. 5, b. 31, l. 97.

13 LCVA. F. 89, ap. 7, b. 121, l. 7; b. 9, l. 93, 94, 145. F. 89 , ap. 5, b. 31, l. 97.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 13:47