O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1159 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO ANTSTOLIŲ FONDĄ NR. 1159

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Panevėžio apygardos teismo antstolis Biržuose (1932 m. balandžio mėn.–1933-11-30)

Biržų apylinkės teismo antstolis (1933-12-01–1940-11-29)

Biržų liaudies teismo vykdytojas (1940-11-30–1941 m. birželio mėn.)

Biržų apylinkės teismo antstolis (1941-07-02–1944 m.)

2. Panevėžio apygardos teismo antstolis Kupiškyje (1932 m.–1933-11-30)

Kupiškio apylinkės teismo antstolis (1933-12-01–1940-11-29)

Kupiškio liaudies teismo vykdytojas (1940-11-30–1941 m. birželio mėn.)

Kupiškio apylinkės teismo antstolis (1941-07-02–1944 m.)

3. Kauno apygardos teismo antstolis Panevėžyje (1919-10-15–1925-05-04)

Panevėžio apygardos teismo antstolis Panevėžyje (1925-05-05–1933-11-30)

Panevėžio apylinkės teismo antstolis (1933-12-01–1940-11-29)

Panevėžio liaudies teismo vykdytojas (1940-11-30–1941 m. birželio mėn.)

Panevėžio apylinkės teismo antstolis (1941-07-02–1944 m.)

4. Panevėžio apygardos teismo antstolis Pasvalyje (1925 m. gegužės mėn.–1933-11-30)

Pasvalio apylinkės teismo antstolis (1933-12-01–1940-11-29)

Pasvalio liaudies teismo vykdytojas (1940-11-30–1941 m. birželio mėn.)

Pasvalio apylinkės teismo antstolis (1941-07-02–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Biržų apylinkės teismo antstolis. Šiaulių apygardos teismo antstolis Biržuose nuo 1932 m. balandžio mėn. tapo pavaldus Panevėžio apygardos teismui ir buvo pavadintas Panevėžio apygardos teismo antstoliu Biržuose.

Panevėžio apygardos teismo antstolis Biržuose vykdė teismų sprendimus Biržų mieste ir Biržų, Pabiržės, Papilio, Nemunėlio-Radviliškio valsčiuose. Antstolio veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas1, kiti teisės aktai.

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Biržų apylinkės teismas2, prie kurio veikė teismo antstolis.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu Biržų apylinkės teismo antstolis tapo pavaldus Biržų apylinkės teismui. Jį skyrė ir atleido teisingumo ministras, Panevėžio apygardos teismo pirmininkui pasiūlius, veiklą prižiūrėjo Panevėžio apygardos teismo pirmininkas.

1933–1940 m. Biržų apylinkės teismo antstolis vykdė teismų sprendimus Biržų mieste ir Biržų, Pabiržės, Papilio, Radviliškio Nemunėlio valsčiuose. Biržų apylinkės teismo antstolio veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1936-03-20 Imamų už teismo antstolio veiksmus mokesčių įstatymas, 1940-06-30 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas3, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo apylinkių teismai buvo pertvarkyti į liaudies teismus4, prie kurių veikė teismų vykdytojai.5Biržų apylinkės teismo antstolis nuo 1940-11-30 pavadintas Biržų liaudies teismo vykdytoju. Jo veiklą reglamentavo RTFSR baudžiamieji, civiliniai ir darbo įstatymai, jų papildymai, pakeitimai kiti teisės aktai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Vadovaujantis šiuo nutarimu, Panevėžio apygardos apylinkių teismai ir antstoliai atkūrė veiklą pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymą.6 Biržų liaudies teismo vykdytojas nuo 1941-07-02 pavadintas Biržų apylinkės teismo antstoliu.

Tiksli data, kada 1944 m. Biržų apylinkės teismo antstolis baigė veiklą, nenustatyta.

2. Kupiškio apylinkės teismo antstolis. Panevėžio apygardos teismo antstolis Kupiškyje pradėjo veiklą 1932 m.

Panevėžio apygardos teismo antstolis Kupiškyje vykdė teismų sprendimus Kupiškio mieste ir Kupiškio, Šimonių, Viešintų ir Vabalninko valsčiuose.7 Antstolio veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas, kiti teisės aktai.

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Kupiškio apylinkės teismas8, prie kurio veikė teismo antstolis.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu Kupiškio apylinkės teismo antstolis tapo pavaldus Kupiškio apylinkės teismui. Jį skyrė ir atleido teisingumo ministras, Panevėžio apygardos teismo pirmininkui pasiūlius, veiklą prižiūrėjo Panevėžio apygardos teismo pirmininkas.

1934–1940 m. Kupiškio apylinkės teismo antstolio jurisdikcijoje buvo Kupiškio miestas ir Kupiškio, Subačiaus, Šimonių bei Viešintų valsčiai. Kupiškio apylinkės teismo antstolio veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1936-03-20 Imamų už teismo antstolio veiksmus mokesčių įstatymas, 1940-06-30 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo apylinkių teismai buvo pertvarkyti į liaudies teismus, prie kurių veikė teismų vykdytojai. Kupiškio apylinkės teismo antstolis nuo 1940-11-30 pavadintas Kupiškio liaudies teismo vykdytoju. Jo veiklą reglamentavo RTFSR baudžiamieji, civiliniai ir darbo įstatymai, jų papildymai, pakeitimai kiti teisės aktai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Vadovaujantis šiuo nutarimu, Panevėžio apygardos apylinkių teismai ir antstoliai atkūrė veiklą pagal 1933-07-11 Teismų santvarkosįstatymą. Kupiškio liaudies teismo vykdytojas nuo 1941-07-02 pavadintas Kupiškio apylinkės teismo antstoliu.

Tiksli data, kada 1944 m. Kupiškio apylinkės teismo antstolis baigė veiklą, nenustatyta.

3. Panevėžio apylinkės teismo antstolis. Kauno apygardos teismo pirmininko 1919-10-15 įsakymu Nr.36 paskirtas Kauno apygardos teismo antstolis Panevėžyje.9

Kauno apygardos teismo antstolis Panevėžyje vykdė teismų sprendimus Panevėžio apskrityje. Antstolį skyrė, atleido ir jo veiklą prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas, nuo 1925-05-05 – Panevėžio apygardos teismo pirmininkas.10

Kauno apygardos teismo antstolio Panevėžyje, Panevėžio apygardos teismo antstolio Panevėžyje veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas ir kiti teisės aktai.

1932–1933 m. Panevėžio mieste ir apskrityje veikė trys Panevėžio apygardos teismo antstoliai, kurie vykdė teismų sprendimus Panevėžyje ir apskrityje.11

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Panevėžio apylinkės teismas12. 1934 m. veikė Panevėžio I, II, III apylinkių teismų antstoliai.13

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu Panevėžio apylinkių teismo antstoliai tapo pavaldūs Panevėžio apylinkių teismams. Juos skyrė ir atleido teisingumo ministras, Panevėžio apygardos teismo pirmininkui pasiūlius, veiklą prižiūrėjo Panevėžio apygardos teismo pirmininkas.

1933–1940 m. Panevėžio apylinkių teismų antstoliai vykdė teismų sprendimus Panevėžio mieste, Panevėžio, Naujamiesčio, Krekenavos, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių, Pušaloto, Pumpėnų, Šeduvos, Rozalimo ir Smilgių valsčiuose. Panevėžio apylinkių teismų antstolių veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1936-03-20 Imamų už teismo antstolio veiksmus mokesčių įstatymas, 1940-06-30 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo apylinkių teismai buvo pertvarkyti į liaudies teismus, prie kurių veikė teismų vykdytojai. Panevėžio I, II, III apylinkių teismų antstoliai nuo 1940-11-30 pavadinti Panevėžio liaudies teismų vykdytojais. Jų veiklą reglamentavo RTFSR baudžiamieji, civiliniai ir darbo įstatymai, jų papildymai, pakeitimai, kiti teisės aktai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Vadovaujantis šiuo nutarimu, Panevėžio apygardos apylinkių teismai ir antstoliai atkūrė veiklą pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymąPanevėžio liaudies teismai buvo pertvarkyti ir pavadinti Panevėžio apylinkės teismu, prie kurio veikė du Panevėžio apylinkės teismo antstoliai.

Tiksli data, kada 1944 m. Panevėžio apylinkių teismų antstoliai baigė veiklą, nenustatyta.

4. Pasvalio apylinkės teismo antstolis. Panevėžio apygardos teismo antstolis Pasvalyje pradėjo veiklą 1925 m. gegužės mėn.

1929 m. Panevėžio apygardos teismo antstolis Pasvalyje vykdė teismų sprendimus Pasvalio mieste, Pasvalio, Vaškų, Saločių, Vabalninko, Daujėnų ir Krinčino, Šiaulių aps. Linkuvos, Panevėžio aps. Pumpėnų ir Pušaloto valsčiuose, nuo 1930 m. - Pasvalio mieste ir Pasvalio, Joniškėlio, Pušaloto, Saločių, Linkuvos, Vaškų valsčiuose.14

Panevėžio apygardos teismo antstolio Pasvalyje veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas ir kiti teisės aktai .

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Pasvalio apylinkės teismas15, prie kurio veikė teismo antstolis.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu Pasvalio apylinkės teismo antstolis tapo pavaldus Pasvalio apylinkės teismui. Jį skyrė ir atleido teisingumo ministras, Panevėžio apygardos teismo pirmininkui pasiūlius, veiklą prižiūrėjo Panevėžio apygardos teismo pirmininkas.

1934–1940 m. Pasvalio apylinkės teismo antstolis vykdė teismų sprendimus Pasvalio mieste, Krinčino, Pasvalio, Joniškėlio, Vaškų ir Saločių valsčiuose. Pasvalio apylinkės teismo antstolio veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1936-03-20 Imamų už teismo antstolio veiksmus mokesčių įstatymas, 1940-06-30 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo apylinkių teismai buvo pertvarkyti į liaudies teismus, prie kurių veikė teismų vykdytojai. Pasvalio apylinkės teismo antstolis nuo 1940-11-30 pavadintas Pasvalio liaudies teismo vykdytoju. Jo veiklą reglamentavo RTFSR baudžiamieji, civiliniai ir darbo įstatymai, jų papildymai, pakeitimai kt. teisės aktai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Vadovaujantis šiuo nutarimu, Panevėžio apygardos apylinkių teismai ir antstoliai atkūrė veiklą pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymą. Pasvalio liaudies teismo vykdytojas nuo 1941-07-02 pavadintas Pasvalio apylinkės teismo antstoliu.

Tiksli data, kada 1944 m. Pasvalio apylinkės teismo antstolis baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. – 4. Panevėžio apygardos teismo antstoliai, apylinkių teismų antstoliai, liaudies teismų vykdytojai vykdė teismų sprendimus ir nutarimus bei atliko kitas įstatymais nustatytas funkcijas.

Teismo antstolis teikė šaukimus bylų dalyviams, rengė areštuoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto sąrašus, pardavė areštuotą turtą, tvarkė nekilnojamojo turto valdymo dokumentus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-07-03 sudarytas jungtinis Panevėžio apygardos teismo antstolių fondo Nr. 1159 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašytos 483 bylos.

1966 m., 1976 m. ir 1998 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1159 yra 1 apyrašas, 489 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Panevėžio apygardos teismo antstolio Biržuose 1921–1933 m. vykdomosios bylos yra įrašytos Šiaulių apygardos teismo antstolio Biržuose fonde Nr. 1779.

Kupiškio apylinkės teismo antstolio 1933–1939 m. dalis vykdomųjų bylų yra įrašytos Kupiškio apylinkės teismo fonde Nr. 1777.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos:

Biržų apylinkės teismo antstolio vykdomosios bylos dėl nuosavybės teisių į žemę pripažinimo, žemės padalinimo, skolų, alimentų, užmokesčio už darbą išieškojimo ir kt.

Kupiškio apylinkės teismo antstolio vykdomosios bylos dėl skolų, alimentų išieškojimo.

Panevėžio apylinkės teismo antstolių vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo.

Pasvalio apylinkės teismo antstolių vykdomosios bylos dėl žemės padalinimo, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo, kelio ribų nustatymo, skolų, alimentų, nuomos mokesčių išieškojimo, kraičio grąžinimo ir kt.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovių, kuriose veikė antstoliai pavadinimus, chronologiją ir temas. Temose bylos įrašytos suminiu principu.

Iš viso fondo Nr. 1159 apyraše Nr. 1 įrašyti 489 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliau - LVŽ). 1919 m., Nr.2/3 – 26, Nr.6, psl. 6 - 8.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

3 Vyriausybės žinios (toliau - V.Ž.). 1933 m., Nr.419 – 2900; 1936 m., Nr.527 – 3655; LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 192.

4 LCVA, F. R-761, ap. 1 b. 3, l. 81 - 84.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 56.

6 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

7 Teisininkų kalendorius, 1933, psl. 172, 191.

8 LCVA. F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

9 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 1, l. 9 a.p.

10 LVŽ. 1919, Nr. 2-3.

11 Teisininkų kalendorius, 1933 m., psl. 191

12 LCVA. F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

13 Teisininkų kalendorius, 1934 m., psl. 197.

14 Teisininkų kalendorius, 1929 m., psl. 190; 1930 m., psl.193.

15 LCVA. F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 13:45