O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1164 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APYGARDOS TEISMO ANTSTOLIŲ FONDĄ NR. 1164

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Kauno apygardos teismo antstoliai Kauno mieste ir apskrityje (1919 m.–1924 m.)

Kauno apygardos teismo antstoliai Kaune (1924 m.–1933-12-31)

Kauno apylinkių teismų antstoliai (1934-01-01–1940 m.)

2. Kauno apygardos teismo antstolis Kėdainiuose (1922-01-07–1933-11-30)

Kėdainių apylinkės teismo antstolis (1933-12-01–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno apygardos teismo teritorijoje veikė 11 antstolių: 5 Kauno mieste ir apskrityje ir 6 provincijoje.1

1. Kauno apylinkių teismų antstoliai. Kauno apygardos teismo antstoliai Kauno mieste ir apskrityje pradėjo veiklą 1919 m.

Kauno apygardos teismo antstoliai Kauno miestui ir apskričiai, Kauno apygardos teismo antstoliai Kaune vykdė teismų sprendimus Kauno ir Jonavos miestuose, Jonavos, Babtų, Lapių, Vandžiogalos, Raudondvario, Pažaislio, Rumšiškių, A. Panemunės, Garliavos, Pakuonio ir Zapyškio valsčiuose bei dalyje Žeimių valsčiaus.

Antstolius skyrė, atleido ir jų veiklą prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas, jų veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas, kiti teisės aktai.

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1934-01-01 įsteigtas Kauno apylinkės teismas2, prie kurio veikė Kauno I – VII apylinkių teismų antstoliai. Juos skyrė ir atleido teisingumo ministras, Kauno apygardos teismo pirmininkui pasiūlius, veiklą prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas.3

Antstolių veiklą 1933–1940 m. reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas4, 1936-03-20 Imamų už teismo antstolio veiksmus mokesčių įstatymas5, kiti teisės aktai.

2. Kėdainių apylinkės teismo antstolis. Kauno apygardos teismo pirmininko 1922-01-07 įsakymu Nr. 140 paskirtas Kauno apygardos teismo antstolis Kėdainiuose.6

Kauno apygardos teismo antstolis Kėdainiuose teismų sprendimus vykdė visoje Kėdainių apskrityje.

Antstolį skyrė, atleido ir veiklą prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas, jo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas, kiti teisės aktai.

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Kėdainių apylinkės teismas7, prie kurio veikė teismo antstolis.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu Kėdainių apylinkės teismo antstoliai tapo pavaldus Kėdainių apylinkės teismui. Jį skyrė ir atleido teisingumo ministras, Kauno apygardos teismo pirmininkui pasiūlius, veiklą prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas.

Kėdainių apylinkės teismo antstolis teismų sprendimus vykdė Kėdainių mieste, Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių, Surviliškio, Šėtos ir nuo 1938 m.– Žeimių valsčiuose.

Kėdainių apylinkės teismo antstolio veiklą 1933–1940 m. reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas8, 1936-03-20 Imamų už teismo antstolio veiksmus mokesčių įstatymas9, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Kauno apylinkių teismų ir Kėdainių apylinkės teismo antstoliai vykdė teismų sprendimus ir nutarimus bei atliko kitas įstatymais nustatytas funkcijas.

Teismo antstolis teikė šaukimus bylų dalyviams, rengė areštuoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto sąrašus, pardavė areštuotą turtą, tvarkė nekilnojamojo turto valdymo dokumentus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-01-24 sudarytas jungtinio Kauno apygardos teismo antstolių fondo Nr. 1164 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 120 apskaitos vienetų.

1994–1995 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1164 yra 1 apyrašas, 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos:

Kauno apylinkės teismo antstolių vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš varžytynių parduodant turtą.

Kėdainių apylinkės teismo antstolio veiklos bylos: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, antstolio veiklos ataskaitos, mėnesių statistinės žinios apie teismų sprendimų vykdymą, varžytines, susirašinėjimo teismų posėdžių pravedimo vietos, sprendimų vykdymo, teismo išlaidų apmokėjimo, antstolio tarnybinių pažeidimų klausimais dokumentai, piliečių skundai, vykdomųjų bylų registracijos knygos, vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš varžytynių parduodant turtąžemės padalinimo, nuosavybės teisių pripažinimo, turto apsaugos, kraičio grąžinimo, alimentų išieškojimo, antstolio 1922–1923 m. atlyginimo išmokėjimo lapai.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovių, kuriose veikė antstoliai pavadinimus, chronologiją ir temas. Temose bylos įrašytos suminiu principu.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos teismas, 1930, psl. 129.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

3 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 747, l. 182.

4 Vyriausybės žinios (toliau - V.Ž.). 1933 m., Nr.419 – 2900; 1936 m., Nr.527 – 3655.

5 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 192.

6 LCVA. F. 1164, ap. 1, b. 1, l. 2.

7 LCVA. F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

8 V.Ž. 1933 m., Nr.419 – 2900; 1936 m., Nr.527 – 3655.

9 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 192.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 13:44