O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 132 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO VILNIUJE TEISMO VYKDYTOJŲ FONDĄ NR. 132

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

Teismo vykdytojai prie Vilniaus apygardos teismo (Komornicy przy Sądzie Okręgowym w Wilnie) (1919-07-01 – 1920 m. liepa)

Teismo vykdytojai prie Vilniaus apygardos teismo (Komornicy przy Sądzie Okręgowym w Wilnie) (1920-12-01 – 1928-12-31)

Miesto teismo Vilniuje teismo vykdytojai (Komornicy Sądu Grodzkiego w Wilnie) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-24 potvarkyje dėl Vilniaus apygardos teismo įsteigimo nurodyta, kad prie apygardos teismo veiks 10 teismo vykdytojų. 1 Vilniuje teismo vykdytojai pradėjo veiklą nuo 1919-07-01. 1919 m. veikė 4 teismo vykdytojai. 21920 m. liepos mėn. teismo vykdytojai veiklą nutraukė. 3

Teismo vykdytojų veikla Vilniuje atnaujinta, Vilniaus apygardos teismo pirmininkui 1920-12-07 įsakymu Nr. 31 paskyrus 2 teismo vykdytojus, turėjusius veikti nuo 1920-12-01. 4 1923 m. Vilniuje veikė 3 teismo vykdytojai. 5 1925 m. sausio mėn. Vilniuje dirbo 3 teismo vykdytojai, kurių veiklos teritorija buvo Vilnius ir Vilniaus-Trakų apskritis. 6

Teismo vykdytojai buvo pavaldūs Vilniaus apygardos teismo pirmininkui.7

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką bei teisingumo ministro 1928-12-24 potvarkiu, teismo vykdytojo prie apygardos teismo institucija nuo 1929-01-01 pertvarkyta į miesto teismo vykdytojo instituciją. Teismo vykdytojo veiklos teritorija buvo vadinama teismo vykdytojo rajonu (rewir). Rajoną galėjo sudaryti miesto teismo jurisdikcijoje buvusi teritorija, jos dalis arba kelių miesto teismų jurisdikcijoje buvusios teritorijos. 8

Vilniuje veikę teismo vykdytojai pavadinti Miesto teismo Vilniuje teismo vykdytojais. Jie buvo pavaldūs Miesto teismo Vilniuje viršininkui.9

Teritorija, buvusi miesto teismų Vilniuje, Lentvaryje, Varėnoje, Jašiūnuose, Varnionyse jurisdikcijoje (Vilnius ir Vilniaus-Trakų apskritis), 1930 m., 1931 m. buvo suskirstyta į 10 Miesto teismo Vilniuje teismo vykdytojų rajonų, 1932 m. – į 12 rajonų, 1933–1934 m. – į 11 rajonų.10 1931–1934 m. Lentvaris, Trakai, Rūdiškių, Trakų, Valkininkų, Varėnos valsčiai sudarė Miesto teismo Lentvaryje teismo vykdytojo rajoną. 11 Nuo 1935-01-01 Miesto teismo Lentvaryje teismo vykdytojo rajonas likviduotas, jo teritorija prijungta prie Miesto teismo Vilniuje teismo vykdytojo II rajono. Vilnius ir Vilniaus-Trakų apskritis 1935 m. suskirstyti į 10 Miesto teismo Vilniuje teismo vykdytojų rajonų, 1936 m. – į 8 rajonus. 12

Miesto teismo Vilniuje vykdytojai veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Teismo vykdytojai buvo valstybės tarnautojai, vykdę teismų sprendimus dėl turto nuosavybės, valdymo, padalinimo, skolų, alimentų išieškojimo, iškeldinimo iš būsto ar ūkio bei atlikę kitas įstatymais nustatytas funkcijas. 13

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Vilniuje teismo vykdytojų dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybinam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952 m. fonde buvo 60000 saugojimo vienetų. 1952 m., 1954 m. atrinktos naikinti 30126 bylos.

Į apskaitos dokumentus 1952-06-04 įrašyti 4 apyrašai, 32237 apskaitos vienetai. 1978–2002 m. į apyrašus papildomai įrašyta 230 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 132 yra 4 apyrašai, 32467 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos įvesdinimo valdyti turtą, nekilnojamojo turto aprašymo, padalinimo, pardavimo iš varžytinių, varžytinių sustabdymo, alimentų išieškojimo, iškeldinimo vykdomosios bylos, bylų registracijos knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Įvesdinimo valdyti turtą, nekilnojamojo turto padalinimo bylos susistemintos pagal atsakovų pavardes abėcėlės tvarka. Kitos bylos susistemintos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 132 apyraše Nr. 1 įrašyti 13808 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos skolų išieškojimo parduodant iš varžytinių kilnojamąjį turtą vykdomosios bylos.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 132 apyraše Nr. 2 įrašyti 18399 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos įvesdinimo valdyti turtą, nekilnojamojo turto aprašymo, padalinimo, pardavimo iš varžytinių, varžytinių sustabdymo, alimentų išieškojimo, iškeldinimo vykdomosios bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Įvesdinimo valdyti turtą, nekilnojamojo turto padalinimo bylos susistemintos pagal atsakovų pavardes abėcėlės tvarka. Kitos bylos susistemintos pagal chronologiją. Sudaryta geografinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 132 apyraše Nr. 3 įrašyti 252 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos ir vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apygardos teismo pirmininko aplinkraščiai, Miesto teismo Vilniuje viršininkopotvarkiai, teismo vykdytojų rajonų sąrašai, nekilnojamojo turto įkainojimo, alimentų išieškojimo vykdomosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 132 apyraše Nr. 4 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul 

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4-28.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 129, ap. 1, b. 2838, l. 22.

3 LCVA. F. 129, ap. 6, b. 1343, l. 2, 4, 5. F. 127, ap. 7, b. 1643, l. 3.

4 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 1343, l. 8.

5 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 62, l. 22, 25.

6 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 270, l. 10.

7 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 3, psl. 16, Nr. 5, psl. 35.

8 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1928, Nr. 12-93, 104-942.

9 DU RP, 1928, Nr. 104-942, 1932, Nr. 107-886.

10 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 646, l. 13, 70, 171. F. 139, ap. 2, b. 7496, l. 1. F. 127, ap. 1, b. 1015.

11 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 646, l. 173. F. 129, ap. 1, b. 1031, l. 21. F. 127, ap. 1, b. 1015, l. 116.

12 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 1031, l. 21. F. 132, ap. 4, b. 8, l. 3. F. 129, ap. 1, b. 1124, l. 30–35. F. 127, ap. 1, b. 1716.

13 DU RP, 1932, Nr. 107-886, 112-934, l. 2420–2454.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 13:56