O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-5 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR TEISINGUMO LIAUDIES KOMISARIATO TARDYMO KOMISIJOS PRIE VILNIAUS REVOLIUCINIO TRIBUNOLO FONDĄ NR. R-5

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Tardymo komisija prieVilniaus revoliucinio tribunolo (Следственная комиссия при Виленском революционном трибунале Народного комиссариата юстиции Литовской и Белорусской ССР) (1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo. 1919-02-27 Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdis, kuriame buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė – Liaudies Komisarų Taryba.

Tikslios datos, kada 1919 m. buvo įsteigta ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariatui pavaldi Tardymo komisija prie Vilniaus revoliucinio tribunolo, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Tardymo komisija prie Vilniaus revoliucinio tribunolo vykdė parengtinį tardymą dėl kontrrevoliucinių veiksmų, sukčiavimo, vagysčių, spekuliacijos, šnipinėjimo bei kitų nusikaltimų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1952 m. Fonde buvo 584 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1955-01-08 sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį buvo įrašytos 385 bylos. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1974-12-18 iš Baltarusijos TSR centrinio valstybinio istorijos archyvo perėmė 9 Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Tardymo komisija prie Vilniaus revoliucinio tribunolo neaprašytas bylas.

1975-09-15 dokumentai sutvarkyti, buvo sudarytos 9 bylos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

1975-12-11 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-5 yra 3 apyrašai, 980 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos spekuliacija, šnipinėjimu, tarnybiniais nusikaltimais, kontrrevoliuciniais veiksmais kaltinamų asmenų baudžiamosios ir civilinės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 260 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Bylos mikrofilmuotos.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos spekuliacija ir kontrrevoliuciniais veiksmais kaltinamų asmenų baudžiamosios ir civilinės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše yra abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 333 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Dalis bylų mikrofilmuota.

 

Veiklos ir baudžiamųjų bei civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos dekretai, Vilniaus miesto komendanto įsakymai, Tardymo komisijos posėdžių protokolai, malonės prašymai, suimtųjų apklausos lapai, komisijos tarnautojų pažymėjimai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, baudžiamosios ir civilinės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą, baudžiamosios ir civilinės bylos – pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše yra abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 387 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Bylos mikrofilmuotos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:02