O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 28 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS TIEKIMO DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 28

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Tiekimo departamentas (Departament Aprowizacji Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 – 1921-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Tiekimo departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento direktorių.1

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“2 ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.3

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos 1921-12-31 nutarimu departamento veikla nutraukta.4

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamentas organizavo gyventojų aprūpinimą maisto ir kitomis būtiniausiomis prekėmis bei kuru: rūpinosi kuro ir prekių pirkimu, gabenimu, kaupimu ir skirstymu, reguliavo mažmenines kainas. 5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Tiekimo departamento dokumentai pagal 1922-05-16 aktą buvo perduoti Valstybiniam archyvui Vilniuje.6 Dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus neaprašyti departamento dokumentai - 508 saugojimo vienetai - įrašyti 1949 m.

Fondo bylų apyrašas Nr. 1 sudarytas 1951 m., į jį įrašyti 425 apskaitos vienetai. Apyrašas Nr. 2 sudarytas 1954 m., į jį įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai. 15 neaprašytų saugojimo vienetų 1966–1967 m. atrinkta naikinti.

Iš viso fonde Nr. 28 yra 2 apyrašai, 496 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, latvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Informacinio biuro Ūkio skyriaus veiklos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Tiekimo departamento veiklos dokumentų yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Informacinio biuro fonde Nr. 33.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos ir Lenkijos Respublikos valdžios institucijų teisės aktai, departamento ir jo padalinių veiklos ataskaitos, prekių tiekimo sutartys, sandėlių patikrinimų aktai, prekių apskaitos dokumentai, susirašinėjimo organizaciniais, veiklos, ūkio, personalo klausimais dokumentai, žinios apie įvežamas prekes ir leidimai jas įvežti, prašymai skirti prekes ir kurą, prekių, gyventojų ir tarnautojų sąrašai, finansiniai dokumentai, pavienės departamento tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 28 apyraše Nr. 1 įrašyti 433 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, latvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, prekių tiekimo sutartys, ataskaitos apie prekių skirstymą ir gyventojų aprūpinimą kuru ir maistu, prekių apskaitos dokumentai ir statistinės žinios, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, prašymai skirti prekes, gyventojų ir tarnautojų sąrašai, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 28 apyraše Nr. 2 įrašyti 63 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė

 

1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2.

2 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.

3 DU TKR, 1921, Nr.33(43), psl. 450.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 28, ap. 1, b. 187, l. 11a.p., 37-44.

5 DU TKR, 1920, Nr.5, psl. 34, dekretas Nr. 25.

6 LCVA. F. 28, ap. 1, b. 187, l. 37-44.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:59