O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1224 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES MAITINIMO IR ŪKIO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1224

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities viršininko Ūkio skyrius (1941 m. [gruodžio mėn.]–1942 m. vasario mėn.)

Kėdainių apskrities maitinimo ir ūkio skyrius (1942 m. vasario mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Kėdainių apskrities viršininko Ūkio skyrius, nenustatyta.1941 m. gruodžio mėn. skyrius jau veikė.1

Vadovaujantis Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai Maitinimo valdybos valdytojo 1942-02-10 nurodymu Kėdainių apskrities viršininko Ūkio skyrius nuo vasario mėn. vadinamas Kėdainių apskrities maitinimo ir ūkio skyriumi.2

Maitinimo ir ūkio skyrius buvo pavaldus Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai (Verteilungs und Versorgungsstelle für den Generalbezirk Litauen) Maitinimo valdybai, Kauno apygardos komisaro Maitinimo ir ūkio įstaigai. Skyriaus veiklą taip pat prižiūrėjo Kėdainių apskrities viršininkas.

Tiksli Kėdainių apskrities maitinimo ir ūkio skyriaus veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. skyrius dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kėdainių apskrities viršininko Ūkio skyrius, vėliau Kėdainių apskrities maitinimo ir ūkioskyrius organizavo ir kontroliavo Maitinimo valdybos nustatytų maisto produktų ir pramonės prekių paskirstymą asmenims bei įstaigoms Kėdainių apskrityje, vadovavo paskirstymo punktų veiklai, išduodavo kooperatyvams, parduotuvėms leidimus gauti ir pirkti pramonės bei maisto prekes, alkoholį, sunkiai dirbantiems bei ligotiems asmenims gauti papildomą maitinimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1966-03-22 buvo sudarytas Kėdainių apskrities viršininko Maitinimo ir ūkio skyriaus fondo Nr. R-1224 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2001-07-16 į apyrašą papildomai įrašytos 4 bylos, perkeltos iš Kėdainių miesto savivaldybės fondo Nr. 1728.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas – Kėdainių apskrities maitinimo ir ūkio skyrius.

Iš viso fonde Nr. R-1224 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kooperatyvų, mokyklų, ligoninės prašymai maisto produktams gauti, gautų produktų apyskaitos, leidimai pirkti maisto produktus, pranešimai apie parduotą alų, belaisvių, mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1224, ap. 1, b. 2, 3, 4.

2 LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 453, l. 150.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:44