O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1607 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES MAITINIMO IR ŪKIO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1607

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities viršininko Maitinimo ir ūkio skyrius (1941 m. [gruodžio mėn.]–1942 m. vasario mėn.)

Alytaus apskrities maitinimo ir ūkio skyrius (1942 m. vasario mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Alytaus apskrities viršininko Maitinimo ir ūkio skyrius, nenustatyta. 1941 m. gruodžio mėn. skyrius jau veikė.1

Vadovaujantis Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai Maitinimo valdybos valdytojo 1942-02-10 nurodymu Alytaus apskrities viršininko Maitinimo irūkio skyrius nuo 1942 m. vasario mėn. vadinamas Alytaus apskrities maitinimo ir ūkio skyriumi.2

Maitinimo ir ūkio skyrius buvo pavaldus Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai (Verteilungs und Versorgungsstelle für den Generalbezirk Litauen) Maitinimo valdybai ir Vilniaus apygardos komisaro Maitinimo ir ūkio įstaigai, vėliau – Kauno apygardos komisaro Maitinimo ir ūkio įstaigai. Skyriaus veiklą taip pat prižiūrėjo Alytaus apskrities viršininkas.

Tiksli Alytaus apskrities maitinimo ir ūkio skyriaus veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. skyrius dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Alytaus apskrities viršininko Maitinimo ir ūkio skyrius, vėliau Alytaus apskrities maitinimo ir ūkio skyrius organizavo ir kontroliavo Maitinimo valdybos nustatytų maisto produktų ir pramonės prekių paskirstymą asmenims bei įstaigoms Alytaus apskrityje, vadovavo paskirstymo punktų veiklai, išduodavo kooperatyvams, parduotuvėms leidimus gauti ir pirkti pramonės bei maisto prekes, alkoholį, sunkiai dirbantiems bei ligotiems asmenims gauti papildomą maitinimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Alytaus apskrities viršininko Maitinimo ir ūkio skyriaus fondas įrašytas 1961 m. Fonde buvo 37 neaprašytos bylos.

1964-10-19 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 37 apskaitos vienetai.

1966–1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2010 m. patikslintas fondo pavadinimas – Alytaus apskrities maitinimo ir ūkio skyrius.

Iš viso fonde Nr. R-1607 yra 1 apyrašas, 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apygardos komisaro, Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Lietuvos generalinei sričiai aplinkraščiai, pranešimai apie apskričiai skirtus maisto produktus, prekes, susirašinėjimo vaikams skirtų saldainių paskirstymo klausimu dokumentai,įstaigų ir asmenų prašymai leisti įsigyti maisto produktus, spiritą, degtinę, pramonės prekes, skyriaus išduoti leidimai, maisto kortelių kuponai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1607, ap. 1, b. 1, 2.

2 LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 453, l. 150.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:41