O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1610 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES ŽEMĖS ŪKIO GAMINIŲ TIEKIMO ĮSTAIGOS FONDĄ NR. R-1610

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaiga (1942-04-16–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Maitinimo ir žemės ūkio generalinio tarėjo 1942-04-16 nurodymu,Alytaus apskrities viršininkas 1942-06-11 įsakymu Nr. 9 nuo 1942-04-16 paskyrė Alytaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos viršininką.1

Alytaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaiga buvo pavaldi Maitinimo ir žemės ūkio vadybos Maisto pramonės ir tiekimo valdybai (vėliau – Žemės ūkio vadybos Maisto pramonės ir tiekimo departamentui), Alytaus apskrities viršininkui.

Dokumentuose dar vartojamas Alytaus apskrities žemės ūkio tiekimo įstaigos pavadinimas.

Tiksli Alytaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. įstaiga dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Alytaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos užduotis buvo užtikrinti žemės ūkio gaminių (pieno, kiaušinių, mėsos, pašarų, vilnos pristatymo ir kt.) prievolių vykdymą Alytaus apskrityje.

Įstaiga Alytaus apskričiai nustatytas žemės ūkio gaminių prievoles skirstė valsčiams, siekė, kad prievolės būtų laiku ir pilnai pristatytos, sprendė ūkininkų skundus, galėjo siūlyti bausti neišpildžiusius žemės ūkio gaminių pristatymo prievolės ūkininkus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1961-10-05 archyve buvo Alytaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos 8 neaprašytos bylos.

1964-10-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1965 m., 1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 28 apskaitos vienetai..

Iš viso fonde Nr. R-1610 yra 1 apyrašas, 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kauno apygardos komisaro, Žemės ūkio vadybos, Alytaus apskrities viršininko potvarkiai, aplinkraščiai, instrukcijos, valsčių įstaigų lankymo ataskaitos, susirašinėjimo žemės ūkio gaminių prievolių nustatymo, vykdymo, baudų už neatlikimą skyrimo, gyvulių, pasėlių, žemės ūkio mašinų surašymo, organizaciniais, ūkio klausimais dokumentai, ūkininkų sąrašai, žinios apie apskrityje esančius gyvulius ir žemės plotus, gyvulių, pasėlių surašymo lapai, prievolių atlikimo žinių lapai, žemės ūkio gaminių tiekimo apyskaitos, žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigų tarnautojų sąrašai, atlyginimų lapai, išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1610, ap. 1, b. 2, l. 58-62; F. R-1436, ap. 1, b. 5, l. 30; b. 26, l. 125, 288-295.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:39