O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1720 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

APSKRIČIŲ ŽEMĖS ŪKIO GAMINIŲ TIEKIMO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. R-1720

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lazdijų apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaiga (1942 m. balandžio mėn.–1944 m.)

2. Tauragės apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaiga (1942 m. balandžio mėn.–1944 m.)

3. Vilniaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaiga (1942 m. balandžio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1-3. Lazdijų, Tauragės, Vilniaus apskričių žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos buvo įsteigtos vadovaujantis Maitinimo ir žemės ūkio generalinio tarėjo 1942-04-16 nurodymu.1 Tikslios įstaigų veiklos pradžios datos nenustatytos.

Žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos buvo pavaldžios Maitinimo ir žemės ūkio vadybos Maisto pramonės ir tiekimo valdybai (vėliau – Žemės ūkio vadybos Maisto pramonės ir tiekimo departamentui), savo apskrities viršininkui.

Tikslios apskričių žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigų veiklos pabaigos datos nenustatytos. 1944 m. įstaigos dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1-3. Lazdijų, Tauragės, Vilniaus apskričių žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigų užduotis buvo užtikrinti žemės ūkio gaminių (pieno, kiaušinių, mėsos, pašarų, vilnos pristatymo ir kt.) prievolių vykdymą savo apskrityje.

Įstaigos apskričiai nustatytas žemės ūkio gaminių prievoles skirstė valsčiams, siekė, kad prievolės būtų laiku ir pilnai įvykdytos, sprendė ūkininkų skundus, galėjo siūlyti bausti žemės ūkio gaminių pristatymo prievolės neišpildžiusius ūkininkus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1959 m. archyvas iš Lazdijų rajoninio archyvo perėmė Lazdijų apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos 12 neaprašytų bylų. Bylų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1965-04-08 sudarytas Lazdijų apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos fondo Nr. R-1720 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 12 apskaitos vienetų.

1972-01-10 prie fondo prijungtas Tauragės apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos bylų apyrašas Nr. 2, kuriame buvo įrašytos 3 bylos. Jungtinis fondas Nr. R-1720 pavadintas Lietuvos Generalinės srities apskričių žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigų fondu.

1975-07-17 prie fondo prijungtas Vilniaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos bylų apyrašas Nr. 3, kuriame buvo įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-1720 yra 3 apyrašai, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečiųkalbomis.

 

Lazdijų apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos buhalterijos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įstaigos biudžeto vykdymo apyskaitos, tarnautojų algų lapai, išlaidų pateisinamieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Tauragės apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žinios apie ūkininkų pristatytus žemės ūkio gaminius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentailietuvių, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vilniaus apskrities žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta Vilniaus apygardos komisaro aplinkraštis dėl grūdų prievolės nustatymo, susirašinėjimo linų prievolės vykdymo klausimu dokumentai, žinios apie ūkininkų pristatytus žemės ūkio gaminius, Šumsko valsčiaus naudojamų žemės plotų ir pasėlių surašymo suvestiniai lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečiųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1610, ap. 1, b. 2, l. 58-62.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:38