O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-184 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS MEDŽIAGINIO-TECHNINIO TIEKIMO IR REALIZAVIMO VALDYBOS FONDĄ NR. R-184

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdyba (1957-06-06–1966 m. vasario mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba, kurios struktūroje buvo įrašyta Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdyba. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-19 potvarkiu Nr. 18 buvo paskirtas valdybos viršininkas.1

1965-10-21 Lietuvos TSR įstatymu „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta.

1965-11-25 sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybos likvidacinė komisija. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdyba 1966 m. vasario mėn. baigė veiklą.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdyba aprūpino Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai pavaldžias įmones, organizacijas ir įstaigas medžiagomis, žaliava, kuru, įrengimais ir kita produkcija, organizavo įmonių produkcijos realizavimą, vadovavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) 1966-03-03 iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybos (toliau – valdyba) perėmė 182 bylas: 31 byla buvo įrašyta į apyrašą Nr. 1, 151 byla įrašyta į apyrašą Nr. 1l.

1966-04-18 archyvas iš valdybos perėmė 92 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2, 74 bylas, įrašytas apyraše Nr. 3, bei 4100 neaprašytų bylų.

1977-08-18 atrinkta naikinti 4100 bylų.

1978 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-184 yra 4 apyrašai, 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, pareikalavimai medžiagoms ir įrengimams, materialinių resursų tiekimo planai, slaptų dokumentų priėmimo ir perdavimo aktai, slaptų dokumentų nomenklatūra, apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1l

 

Apyraše įrašyti Tarybų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto ir TSRS Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, susirašinėjimo medžiaginio-techninio tiekimo, produkcijos realizacijos klausimais dokumentai, karinės produkcijos gamybos planai, jų įvykdymo ataskaitos,pareikalavimai medžiagoms ir įrengimams, slaptų dokumentų apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1l įrašytas 151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai, fondų paskirstymo, įmonių medžiaginio-techninio aprūpinimo, finansiniai planai, etatų sąrašai, valdybos ir pavaldžių įstaigų balansai, valdybos likvidacinis balansas, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos valdybos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66. F. R-184, ap. 2, b. 93, l. 1-5; F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 270.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139. F. R-184, ap. 2, b. 18, l. 1, 39.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:55