O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-33 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE LIETUVOS TSR INVALIDŲ KOOPERACIJOS SĄJUNGOS TIEKIMO-REALIZAVIMO KONTOROS

,,LIETKOOPINTIEKIMAS“ FONDĄ NR. R-33

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelė ,,Lietkoopintiekimas“ (1947 m. birželio mėn.–1948-04-20)

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo ir realizavimo skyrius (1948-04-20–1949-10-14)

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo-realizavimo kontora ,,Lietkoopintiekimas“ (1949-10-15–1953-06-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelė ,,Lietkoopintiekimas“ pradėjo veikti 1947 m. birželio mėn.1

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos organizacinio biuro 1948-04-09 ir 1948-04-19 posėdžių nutarimais artelė ,,Lietkoopintiekimas“ 1948-04-20 likviduota, vietoj jos įsteigtas Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo ir realizavimo skyrius.2

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo ir realizavimo skyrius nuo 1949-10-15 pertvarkytas į Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo-realizavimo kontorą ,,Lietkoopintiekimas“.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-27 nutarimu Nr. 458 sujungus Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungą ir Lietuvos TSR gamybinės kooperacijos tarybą į Lietuvos TSR verslinės kooperacijos tarybą, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo-realizavimo kontora ,,Lietkoopintiekimas“ veiklą baigė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR invalidų kooperacijos artelė ,,Lietkoopintiekimas“, vėliau Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo ir realizavimo skyrius, Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo-realizavimo kontora ,,Lietkoopintiekimas“ aprūpino invalidų kooperacijos sąjungos arteles medžiagomis, žaliava, rūpinosi jų produkcijos realizavimu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1953 m. iš Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo-realizavimo kontoros ,,Lietkoopintiekimas“ perėmė 1947–1951 m. dokumentus – 130 bylų.

1953-11-27 archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos Tiekimo-realizavimo kontoros ,,Lietkoopintiekimas“ fondo Nr. R-33 apyrašas Nr. 1 – 35 bylos ir apyrašas Nr. 2 – 95 bylos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-07-11 iš Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos perėmė Lietuvos TSR respublikinės invalidų kooperacijos sąjungos 99 bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

1979-05-31 nustačius, kad apyraše Nr. 4 įrašytos bylos priklauso Lietuvos TSR invalidų kooperacijos sąjungos fondui Nr. R-34, apyrašas Nr. 4 ir jame įrašytos bylos perkelti į fondą Nr. R-34.

1988 m. atrinktos naikinti 7 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1, bei apyrašas Nr. 2 ir jame įrašytos 95 bylos.

1988-05-25 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-33 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti artelės narių bendrų susirinkimų protokolai, artelės valdybos pirmininko potvarkiai, kontoros valdytojo įsakymai, darbo ir finansiniai planai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo aprūpinimo žaliava, kuru, produkcijos realizavimo klausimais dokumentai, etatų sąrašai, balansai, algų mokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-33, ap. 1, b. 3, l. 12a, 49; b. 2, l. 3.

2 LCVA. F. R-34, ap. 1, b. 30, l. 4, 89; b. 34, l. 37; F. R-33, ap. 1, b. 7, l. 10, 11.

3 LCVA. F. R-33, ap. 1, b. 7, l. 14; b. 13, l. 90.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 300, l. 66.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:58