O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-7 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS IR KAUNO GUBERNIJŲ DARBININKŲ, KAREIVIŲ, VALSTIEČIŲ IR SAMDINIŲ DEPUTATŲ TARYBOS

VYKDOMOJO KOMITETO MAISTO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-7

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus gubernijos maisto valdyba (Виленская губернская продовольственная управа) (1917-05-27–1918 m. sausio mėn.)

Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Maisto skyrius (Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов Виленской и Ковенской губерний Продовольственный отдел) (1918 m. sausio mėn.–1918 m. [liepos mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus gubernijos maisto valdyba pradėjo veiklą 1917-05-27. Valdyba veikė Dysnoje, jos veiklos teritoriją sudarė Dysnos, Ežerėnų, Ašmenos, Vileikos apskritys. Vilniaus gubernijos maisto valdyba buvo pavaldi Rusijos Laikinajai vyriausybei.

1918 m. sausio mėn. pabaigoje Vilniaus gubernijos maisto valdyba pavadinta Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Maisto skyriumi. Skyrius veikė Dysnoje, 1918-02-22 buvo evakuotas.1

Tiksli Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Maisto skyriaus veiklos pabaigos data nenustatyta. 1918 m. liepos mėn. Maisto skyrius dar veikė.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus gubernijos maisto valdybos, vėliau Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Maisto skyriaus užduotis buvo aprūpinti gyventojus, karinius dalinius maisto produktais, pašarais, pirmo būtinumo prekėmis.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1949-08-03 iš Baltarusijos TSR Spalio revoliucijos centrinio valstybinio archyvo perėmė Vilniaus gubernijos maisto valdybos 3 neaprašytas bylas.

1953-01-03 sudarytas Vilniaus gubernijos maisto valdybos fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1987 m. fondas pavadintas ,,Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Maisto skyrius“.

Iš viso fonde Nr. R-7 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus gubernijos maisto valdybos biuletenis, posėdžio protokolas, kreipimasis į Maisto komisiją prie Liaudies Komisarų Tarybos dėl pinigų skyrimo, Vilniaus gubernijos darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos skyrių, vartotojų kooperatyvų sąrašai, pajamų ir išlaidų balansai, agentams išduotų avansų žiniaraščiai, dokumentų apyrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitosskyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-7, ap. 1, b. 1, l. 4, 91-94; b. 2, l. 19.

2 LCVA. F. R-7, ap. 1, b. 2, l. 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:01