O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-747 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS EKONOMINĖS KARIŲ BENDROVĖS FONDĄ NR. R-747

2011-06-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus ekonominė karių bendrovė (1939–1941 m.)

Vilniaus ekonominė karių bendrovė (Militärkonsumgenossenschaft Wilna) (1941–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus ekonominė karių bendrovė buvo įsteigta 1939 m.[1]

Prasidėjus SSSR ir Vokietijos karui, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos viršininko 1941-06-28 raštu Nr. 214 buvo paskirtas bendrovės direktorius, kuriam įsakyta perimti bendrovę.[2] Iki 1941 m. pabaigos bendrovė veikė Lietuvos kariuomenės dalių Vilniaus įgulos štabo, Lietuvos savisaugos dalinių štabo, Savisaugos tarnybos dalių štabo, Savisaugos dalių Vilniaus apygardos štabo žinioje, nuo 1942 m. sausio mėn. buvo pavaldi Ekonominės karių bendrovės centrinei valdybai Kaune.[3] Bendrovės ir jos įmonių veiklą prižiūrėjo SS ir policijos vadas Vilniuje, nuo 1942 m. balandžio mėn. – Vilniaus miesto apygardos komisaras.[4]

Tiksli Vilniaus ekonominės karių bendrovės veiklos pabaigos 1944 m.[5] data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus ekonominė karių bendrovė buvo Lietuvos kariuomenės kariškių bei tarnautojų kooperatyvas, kurio tikslai buvo aprūpinti savo narius, karius ir kitus gyventojus maisto bei pramoninėmis prekėmis, teikti nariams paramą. Bendrovė Vilniuje turėjo maisto ir pramoninių prekių parduotuves, siuvyklą, avalynės dirbtuvę.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-12-23 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 16 bylų.

1967-09-25 į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Vilniaus ekonominės karių bendrovės fondu.

Iš viso fonde Nr. R-747 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Prekių pardavimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti prekių pardavimo dokumentai: SS ir policijos vado Vilniuje, SS ir policijos vado Lietuvoje, Savisaugos dalių štabo Vilniuje ir kitų įstaigų išduoti leidimai vokiečių ir lietuvių policijos tarnautojams bei savisaugos dalių kariams įsigyti Ekonominės karių bendrovės parduotuvėse prekių, kasos čekiai, prekių gavimo pakvitavimai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentai 1941 metų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1317, ap. 2, b. 120, l. 1.
[2] LCVA. F. R-660, ap. 2, b. 263, l. 69; R-660, ap. 2, b. 264, l. 13.
[3] LCVA. F. R-1018, ap. 1, b. 97, l. 80.
[4] LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 472, l. 265, 266,  286-289, 317, 331.
[5] LCVA. F. R-626, ap. 3, b. 412.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:48