O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-98 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR KOMUNALINIO ŪKIO MINISTERIJOS RESPUBLIKINĖS KONTOROS ,,KOMUNALINIS TIEKIMAS“ FONDĄ NR. R-98

2010-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Respublikinė kontora ,,Komunalinis tiekimas“ (1945-03-31–1946-03-24)

Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Respublikinė kontora ,,Komunalinis tiekimas“ (1946-03-25–1957 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisaro 1945-03-31 įsakymu Nr. 57 buvo įsteigta Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Respublikinė kontora ,,Komunalinis tiekimas“ ir patvirtinti kontoros įstatai.1

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Respublikinė kontora ,,Komunalinis tiekimas“ pavadinta Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Respublikine kontora ,,Komunalinis tiekimas“.2

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-15 nutarimu Nr. 274 „Dėl vietinio ūkio valdymo Lietuvos TSR respublikinės priklausomybės rajonuose ir miestuose organizacinės struktūros“ likvidavus Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministeriją, Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Respublikinė kontora ,,Komunalinis tiekimas“ 1957 m. birželio mėn. veiklą baigė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė kontora ,,Komunalinis tiekimas“ aprūpino komunalinio ūkio įmones statybinėmis medžiagomis, techniniais įrengimais, įrankiais, santechnikos įranga, organizavo statybinių medžiagų gamybą, vadovavo vietinių tiekimo kontorų, bazių, urmo parduotuvių veiklai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1957-09-10 iš Lietuvos TSR komunalinio ūkio ministerijos Respublikinės kontoros ,,Komunalinis tiekimas“ perėmė 1700 neaprašytų bylų.

1959 m. Respublikinės kontoros ,,Komunalinis tiekimas“ fonde Nr. R-98 buvo 3 apyrašai, 1556 bylos: apyraše Nr. 1 įrašyta 113 bylų, apyraše Nr. 2 – 356 bylos, apyraše Nr. 3l – 1087 bylos.

1967 m. apyraše Nr. 3l įrašytos bylos buvo atrinktos naikinti, apyrašas Nr. 3l išbrauktas iš apskaitos.

1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6, į apyrašą Nr. 2 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-98 yra 2 apyrašai, 476 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, komunalinio ūkio ministro, kontoros viršininko įsakymai, kontoros ir smulkaus urmo parduotuvių įstatai, veiklos planai ir ataskaitos, fondų paskirstymo planai, pareikalavimai medžiagoms, susirašinėjimo aprūpinimo statybinėmis medžiagomis, archyvo tvarkymo klausimais dokumentai, bylų nomenklatūra, etatų sąrašai, balansai, išlaidų sąmatos, inventoriaus perdavimo-priėmimo aktai, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą..

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kontoros ir pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 357 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-768, ap. 5, b. 944, l. 75; F. R-98, ap. 1, b. 32, l. 3.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 153.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:57