O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1059 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS VANDENŲ IR ENERGIJOS VALDYBOS IR VANDENS KELIŲ RAJONŲ FONDĄ NR. 1059

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vandenų valdyba (1941-07-01–1943-02-19)

Vyriausioji vandenų ir energijos valdyba (1943-02-20–1944 m.)

2. Kauno vandens kelių rajonas (1919 m. kovo mėn.–1944 m.)

3. Augustavo vandens kelių rajonas ([1919–1939] m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu nuo 1941-07-01 vietoje Nemuno laivininkystės valdybos buvo atkurta Vandenų valdyba.[1]

Vandenų valdyba buvo pavaldi Susisiekimo ministerijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Susisiekimo vadybai.[2]

Technikos ir susisiekimo generalinio tarėjo 1943-02-20 įsakymu Nr. 5 Vandenų valdyba pavadinta Vyriausiąja vandenų ir energijos valdyba.[3] Valdyba buvo pavaldi Technikos ir susisiekimo generaliniam tarėjui.

Tiksli Vyriausiosios vandenų ir energijos valdybos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. valdyba dar veikė.

2. Kauno vandens kelių rajonas pradėtas organizuoti 1919 m. kovo mėn.[4] Tiksli rajono veiklos pradžios data nenustatyta.

Kauno vandens kelių rajonas buvo pavaldus Plentų, vandens kelių ir uostų valdybos Vandens kelių skyriui, nuo 1920 m. birželio mėn. – Plentų ir vandens kelių valdybai, nuo 1924-06-11 – Plentų ir vandens kelių valdybos Vandens kelių tarnybai, nuo 1936-01-01 – Kelių valdybos Vandens kelių direkcijai, nuo 1940-07-01 – Vandenų valdybai, nuo 1940-10-26 – Lietuvos TSR Valstybinei upių laivininkystei, nuo 1941-01-01 – Nemuno laivininkystės valdybai, nuo 1941-07-02 – Vandenų valdybai, nuo 1943-02-20 – Vyriausiajai vandenų ir energijos valdybai.[5]

Tiksli Kauno vandens kelių rajono veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. vandens kelių rajonas dar veikė.

3. Augustavo vandens kelių rajonas veikė 1919–1939 m. Tikslios datos, kada veiklą pradėjo ir kada ją baigė Augustavo vandens kelių rajonas, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vandenų valdyba, vėliau Vyriausioji vandenų ir energijos valdyba organizavo vandens kelių priežiūrą ir eksploatavimą, vandens energijos panaudojimą, kontroliavo laivininkystę. Valdyba rūpinosi vandens kelių gilinimu, valymu bei ženklinimu, kontroliavo laivų, uostų, vandens energiją naudojusių įmonių veiklą, organizavo hidroelektrinių statybą.

2. Kauno vandens kelių rajonas vykdė upių vagos gilinimo, valymo bei ženklinimo, krantinių ir upių krantų tvarkymo darbus, tvarkė uostus, prižiūrėjo laivų, keltų, vandens malūnų eksploatavimą ir techninę būklę, medienos plukdymą, prekių ir keleivių pervežimą savo veiklos teritorijoje.

3. Augustavo vandens kelių rajonas vykdė upių vagos gilinimo, valymo bei ženklinimo, krantinių ir upių krantų tvarkymo darbus, prižiūrėjo upių krantus savo veiklos teritorijoje.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1947-12-29 perėmė Kauno vandens kelių rajono ir Vandens kelių valdybos 1325 veiklos ir 475 asmens bylas.[6]Dokumentų perdavimo šaltinis nenustatytas.

1952 m. buvo sudarytas Vandens kelių valdybos fondas Nr. R-417. Į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 206, į apyrašą Nr. 2 – 138 apskaitos vienetai.

Kauno miesto valstybinis archyvas 1963-07-13 iš Nemuno laivininkystės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 20 bylų.

1965 m. fondas Nr. R-417 buvo pertvarkytas, pavadintas ,,Vyriausioji vandenų ir energijos valdyba“. Sudaryti 3 apyrašai: į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 106, į apyrašą Nr. 2 – 138, į apyrašą Nr. 3 – 132 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1965 m. buvo sudarytas Kauno vandens kelių rajono fondas Nr. 227, kuriame buvo 4 apyrašai: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 603, į apyrašą Nr. 2 – 427, į apyrašą Nr. 3 – 221, į apyrašą Nr. 4 – 230 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1968-04-09 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kauno vandens kelių rajono fondą Nr. 227 – 1481 bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1–4 bei Vyriausiosios vandenų ir energijos valdybos fondą Nr. R-417 – 376 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–3. LCVA priimti fondai buvo sujungti į vieną fondą Nr. 1059, kuris pavadintas Lietuvos Respublikos plentų ir kelių valdybos Kauno vandens kelių rajonas. Buvę fondo Nr. R-417 apyrašai peršifruoti į fondo Nr. 1059 apyrašus Nr. 5–7.

LCVA 1973-10-30 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Augustavo vandens kelių rajono 41 bylą su apyrašu. LCVA bylos buvo prijungtos prie fondo Nr. 1059, apyrašui duotas Nr. 8.

1980 m. fondas pavadintas Plentų ir vandens kelių valdyba.

1980 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 43, į apyrašą Nr. 6 – 26 apskaitos vienetai. Bylos perimtos iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo, perdavimo data nenustatyta.

1996 m. fondas buvo pavadintas Plentų ir vandens kelių valdyba ir kelių rajonai.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas – Vyriausioji vandenų ir energijos valdyba ir vandens kelių rajonai.

Iš viso fonde Nr. 1059 yra 8 apyrašai, 1967 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis.

 

Kauno vandens kelių rajono veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susisiekimo ministro, valdybos direktoriaus įsakymai, aplinkraščiai, Plentų ir vandens kelių valdybos tarybos, įvairių komisijų posėdžių protokolai, laivininkystės organizavimo taisyklės, instrukcijos, Lietuvos vidaus navigacijos sąjungos įstatai, Vandens statybos direkcijos struktūros ir įstatų projektas, žinios apie atliktus darbus, Nemuno vandens lygio matavimus, Šventosios uosto istorijos ir veiklos apžvalga, statistikos žinios apie plukdytą miško medžiagą, pervežtus krovinius ir keleivius,

susirašinėjimo upių krantų ir laivakelių, uostų, krantinių tvarkymo, laivininkystės organizavimo, baudų iš laivininkystės taisyklių pažeidėjų išieškojimo, miško plukdymo, laivų remonto, hidroelektrinės, Šventosios uosto statybos, žemės sklypų nuomos, medžiagų ir technikos pristatymo, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

Kauno uosto, Nemuno ir Neries reguliavimo projektai, prašymai leisti plukdyti miško medžiagą, garlaiviams plaukioti, įplaukti į Lietuvos vandenis, upių laivyno, plukdomųjų upių, miško pramoninkų, garlaivių, baidokų, keltų savininkų, nacionalizuotų laivų, pastatų ir jų savininkų sąrašai, garlaivių, garo katilų patikrinimo, tiltų apžiūros, nelaimingų atsitikimų, Šventosios uosto perdavimo Susisiekimo ministerijai, garlaivių iš lenkų perėmimo aktai, krantinių, prieplaukų, tiltų brėžiniai ir sutvarkymo projektai, varžytinių skelbimai ir turto aprašymo protokolai, etatų sąrašai, atliktų darbų apyskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 603 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra nuotraukų.

 

Kauno vandens kelių rajono darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Kauno vandens kelių rajono tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 470 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Kauno vandens kelių rajono personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti susiekimo ministro, valdybos direktoriaus įsakymai personalo klausimais, susirašinėjimo darbininkų priėmimo, atleidimo ir kitais personalo klausimais dokumentai, tarnautojų ir darbininkų sąrašai, išduotų liudijimų bei pažymėjimų nuorašai, anketos, atlyginimų išmokėjimo lapai, darbo tabeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 221 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kauno vandens kelių rajono plaukiojimo priemonių priežiūros bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos garlaivių, žemsemių, baidokų, motorlaivių, plaukiojančių kranų, garinių kaltuvų, keltų, vandens malūnų bei fašinų, akmenų pristatytojų veiklos priežiūros bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal plaukiojimo priemonių rūšis ir pavadinimus arba savininkų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 230 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vyriausiosios vandenų ir energijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti susisiekimo ministro, susisiekimo generalinio tarėjo, finansų generalinio tarėjo, Vandenų valdybos direktoriaus įsakymai, aplinkraščiai, Vandenų valdybos tarnautojų pasitarimų protokolai, laikini Vandenų valdybos ir jos padalinių struktūra ir vidaus tvarkos pagrindai, bolševikų valdžios priimti nutarimai laivininkystės klausimais, žinios apie atliktus darbus, susirašinėjimo Turniškių hidroelektrinės statybos, Šventosios uosto gilinimo, vandens kelių tvarkymo, laivų remonto, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai, Šventosios uosto istorijos apžvalga, uosto schema, garlaivių, baidokų, motorlaivių, žemės sklypų, pastatų, inventoriaus sąrašai, garlaivių, inventoriaus patikrinimo aktai, vandens įmonių sąrašai ir žemėlapiai, etatų sąrašai, vadybos ir jos padalinių pajamų ir išlaidų sąmatos, balansai, biudžeto vykdymo apyskaitos, garlaivių atliktų darbų apyskaitos, kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 106 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Vyriausiosios vandenų ir energijos valdybos darbuotojų asmens bylų apyrašas   Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Vyriausiosios vandenų ir energijos valdybos tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 164 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vyriausiosios vandenų ir energijos valdybos personalo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Vandenų valdybos direktoriaus įsakymai personalo klausimais, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, valdybai pavaldžių įstaigų darbininkų ir tarnautojų sąrašai, atlyginimo išmokėjimo lapai, penkmečio priedui nustatyti tarnautojų tarnybos eigos žinių lapai.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 132 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Augustavo vandens kelių rajono darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Augustavo vandens kelių rajono tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 41 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1059, ap. 5, b. 3, l. 2, 7, 8; b. 8, l. 31, 32.

[2] LCVA. F. 1059, ap. 5, b. 3, l. 17, 18.

[3] LCVA. F. 1059, ap. 7, b. 61, l. 3.

[4] LCVA. F. 386, ap. 1, b. 8, l. 5, 8; b. 49, l. 25, 26.

[5] LCVA. F. 386, ap. 1, b. 33, l. 45-48. Vyriausybės žinios, 1924 m., Nr. 166-1162, 1936 m., Nr. 520-3614, 1940 m., Nr. 709-5532. Susisiekimo ministerijos 1936 metraštis, Kaunas, 1937, psl. 65. LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 160, 161. F. 1059, ap. 5, b. 8, l. 30, 31. F. 1059, ap. 7, b. 61, l. 3.

[6] LCVA. F. 1059, ap. 1, l. 4.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:53