O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1160 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GELEŽINKELIŲ VALDYBOS FONDĄ NR. 1160

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Susisiekimo ministerijos Traukimo viršininko kanceliarija (1919 m. sausio mėn.– 1919 m. [kovo mėn.]

Geležinkelių valdyba (1919 m. [kovo mėn.]–1940-09-30)

Lietuvos geležinkelių valdyba (1940-10-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Susisiekimo ministerijos valdytojas 1918-12-03 įsakymu nurodė pradėti geležinkelių perėmimą iš vokiečių ir 1918-12-27 įsakymu Nr. 23 paskyrė Komisiją geležinkeliams iš vokiečių okupacinės kariuomenės perimti.[1]

Susisiekimo ministerijos skyrių 1919 m. sausio mėn. sąraše įrašyta Traukimo viršininko kanceliarija.[2] Tiksli Traukimo viršininko kanceliarijos įsteigimo data nenustatyta.

Susisiekimo ministerijos 1919 m. kovo mėn. išlaidų sąmatoje įrašyta Geležinkelių valdyba.[3] Tiksli data, kada Traukimo viršininko kanceliarija pavadinta Geležinkelių valdyba, nenustatyta.

Geležinkelių valdyba buvo pavaldi Susisiekimo ministerijai.

TSRS susisiekimo liaudies komisaro 1940-08-16 įsakymu Nr. 193/c Lietuvos geležinkeliai tapo TSRS geležinkelių tinklo sudėtine dalimi.[4]

TSRS susisiekimo liaudies komisaro 1940-10-01 įsakymu Nr. 243/c ,,Apie darbo organizavimą Lietuvos geležinkeliuose“ buvo patvirtinta Lietuvos geležinkelių valdybos struktūra ir etatai. Valdyba buvo pavaldi TSRS susisiekimo liaudies komisariatui.[5]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu Lietuvos geležinkelių valdyba perduota Susisiekimo ministerijai.[6] Nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. valdyba buvo pavaldi Susisiekimo vadybai ir Vyriausiajai šiaurės geležinkelių direkcijai Rygoje.[7]

Vokiečių okupacinei kariuomenei pasitraukus iš Lietuvos, Lietuvos geležinkeliai vėl tapo TSRS geležinkelių tinklo sudėtine dalimi. Nuo 1944-08-01 veiklą atnaujino Lietuvos geležinkelių valdyba, pavaldi TSRS susisiekimo liaudies komisariatui.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Geležinkelių valdyba, vėliau Lietuvos geležinkelių valdyba organizavo traukinių eismą, rūpinosi krovinių ir keleivių pervežimu, geležinkelių ir jų turto technine būkle, eksploatacija ir remontu, personalo parengimu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949 m. buvo įrašytos Geležinkelių valdybos 35 neaprašytos bylos.

1953 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos geležinkelių valdybos perėmė neaprašytus Lietuvos geležinkelių valdybos dokumentus. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1953-11-25 Geležinkelių valdybos fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 8340 neaprašytų bylų, 1119 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1 (šis apyrašas vėliau peršifruotas į Nr. 6), ir 13870 asmens bylų, kurioms sudaryta abėcėlinė rodyklė. Asmens byloms 1955 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 14378 bylos.

1957 m. fondo dokumentai pradėti tvarkyti. Sutvarkius dokumentus, 1963-08-26 fonde buvo 6 apyrašai, 21788 apskaitos vienetai.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus Geležinkelių valdybos dokumentus (2125 bylos ir 50 kg pabirų), buvo sudarytas apyrašas Nr. 7, į kurį įrašyti 592 apskaitos vienetai, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytos 35 bylos, į apyrašą Nr. 3 – 38, į apyrašą Nr. 4 – 101 byla. 309 bylos buvo perkeltos į kitus fondus.

1967 m. buvo atrinkta naikinti 1083 saugojimo vienetai ir 20 kg pabirų dokumentų.

1967 m. papildomai į apyrašus Nr. 4 ir 7 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1969 m. apyrašas Nr. 3 buvo pertvarkytas. Į pertvarkytą aprašą Nr. 3 įrašyti 1392 apskaitos vienetai.

1977-01-14 sudarytas apyrašas Nr. 8, į kurį įrašyti 1566 apskaitos vienetai.

1995-09-04 sudarytas apyrašas Nr. 9, į kurį įrašyti 3137 apskaitos vienetai.

1970–1999 m. į apyrašus papildomai įrašyti 79 apskaitos vienetai, 1970–1996 m. iš apskaitos išbraukta 30 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1160 yra 9 apyrašai, 27557 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis.

Lietuvos geležinkelių valdybos veiklos 1944–1963 m. dokumentai yra Lietuvos geležinkelių ir Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdybų fonde Nr. R-305.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos geležinkelių tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 14444 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos geležinkelių tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 1890 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti valdybos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai, tabeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją. Apyrašui sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1392 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įsakymai personalo klausimais, tarnautojų ir darbininkų, savišalpos kasų narių sąrašai, personalo įskaitos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, kadrų įskaitos kortelės – pagal narių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 757 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios direkcijos, Ekonominės, Eksploatacijos, Mašinų, Kelio ir statybos bei Siaurųjų geležinkelių direkcijų ir Tiekimų tarnybos, vyriausiosios buhalterijos veiklos dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, vyriausiojo geležinkelių direktoriaus, Lietuvos geležinkelių viršininko, direkcijų direktorių, tarnybų viršininkų įsakymai, aplinkraščiai, Geležinkelių Tarybos, Geležinkelių valdybos tarybos, Tarybų Sąjungos ir Lietuvos geležinkelių atstovų jungtinės komisijos posėdžių protokolai, geležinkelio šaulių rinktinės vado įsakymai, geležinkelių įstatymo projektas, Geležinkelių statutas, tarptautinės sutartys, tarptautinių konferencijų susisiekimo klausimais dokumentai, prekių pervežimo, atsiskaitymo ir kitos taisyklės, direkcijų darbo planai, ataskaitos, susirašinėjimo susiekimo su užsienio šalimis organizavimo, tarifų nustatymo, keleivių, krovinių pervežimo, geležinkelio linijų tiesimo, remonto, garvežių, vagonų, techninių įrengimų įsigijimo, eksploatacijos ir remonto, siaurųjų geležinkelių veiklos, personalo, finansų klausimais dokumentai, statistinės žinios, etatų, darbuotojų, geležinkelio stočių sąrašai, išlaidų ir pajamų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, struktūrinių padalinių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 2648 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Techninių dokumentų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti geležinkelio linijų, pastatų išdėstymo planai, brėžiniai, išilginiai profiliai, geležinkelio linijų statybos, pastatų projektai, žemėlapiai, vietovių planai, garvežių, katilų techniniai pasai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 1119 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios direkcijos, Ekonominės, Eksploatacijos, Mašinų, Kelio ir statybos bei Siaurųjų geležinkelių direkcijų ir Tiekimų tarnybos veiklos dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, vyriausiojo geležinkelių direktoriaus, direkcijų direktorių, tarnybų viršininkų įsakymai ir aplinkraščiai, Lietuvos valstybinių geležinkelių įstatymas, instrukcijos, taisyklės, geležinkelių plėtimo instrukcijos projektas, tarptautinių konferencijų susisiekimo klausimais dokumentai, traukinių katastrofų, nelaimingų atsitikimų tyrimo aktai, susirašinėjimo traukinių eismo, susiekimo su užsienio šalimis organizavimo, stočių įrengimo, geležinkelių, pastatų priežiūros, remonto, garvežių, vagonų, techninių įrengimų įsigijimo ir eksploatacijos, siaurųjų geležinkelių veiklos, personalo, finansų klausimais dokumentai, tarptautinio susisiekimo tarifai, statistinės žinios apie prekių pervežimą, stočių darbą, darbuotojus, etatų sąrašai, geležinkelių tarnautojų šeimų evakavimo anketos, Lietuvos geležinkelių žemėlapis, geležinkelio linijų, tiltų, tunelių ir kitų objektų statybos planai, projektai, išlaidų ir pajamų sąmatos,

žemės nusavinimo geležinkelių reikalams bylos,

Telšių-Kretingos geležinkelio statybos dokumentai,

Politinio skyriaus veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, struktūrinių padalinių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Žemės nusavinimo bylos – pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 602 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Techninių dokumentų bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vagonų, katilų, įvairių detalių brėžiniai, geležinkelių stočių ir kitų objektų planai, schemos, pertvarkymo projektai, geležinkelio kelių, pralankų planai, scheminiai traukinių tvarkaraščiai, vagonų ridos grafikai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 1567 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Ligonių kasos narių registracijos lapų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti ligonių kasos narių registracijos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas ir chronologiją, bylose lapai susisteminti pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 3137 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 386, ap. 1, b. 11, l. 1, 9. F. 1160, ap. 1, b. 2018, l. 3. Susisiekimo ministerijos 1937 metų metraštis, Kaunas, 1938, psl. 39. www.litrail.lt/

[2] LCVA. F. 386, ap. 1, b. 63, l. 1.

[3] LCVA. F. 386, ap. 1, b. 71, l.3-4.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 339, l. 307, 309. F. 1160, ap. 5, b. 377, l. 420.

[5] LCVA. 1160, ap. 5, b. 366, l. 5, 7, 11.

[6] LCVA. F. 1059, ap. 5, b. 3, l. 2.

[7] LCVA. F. 1160, ap. 7, b. 64, l. 27, 29.www.straipsniai.lt/gelezinkeliai/puslapis/9806 - 45k

[8] LCVA. F. R-305, ap. 1, b. 1626, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:11