O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1161 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIŲ GELEŽINKELIŲ VILNIAUS APYGARDOS DIREKCIJOS FONDĄ NR. 1161

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcija (Dyrekcja Wileńska Polskich Kolei Państwowych) (1919-12-10–1923 m.)

Valstybinių geležinkelių direkcija Vilniuje (Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie) (1923–1930 m.)

Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcija (Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie) (1930 m.–1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcija pradėjo veiklą 1919-12-10. Direkcija perėmė geležinkelių valdymą iš Karinių geležinkelių centrinės valdybos (Centralny Zarząd Kolei Wojskowych), kurią sudarė Lietuvos geležinkelių vadovybė (Dowództwo Kolei Litewskich) ir Baltarusijos geležinkelių vadovybė (Dowództwo Kolei Białoruskich).

1920 m. liepos mėn. direkcija evakavosi, nuo 1920-09-01 veikė Lenkijoje, Siedlcuose.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Susisiekimo ir viešųjų darbų departamentas 1920-11-24 sudarė su Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcija sutartį, pagal kurią Vidurio Lietuvos geležinkelius eksploatavo Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcijos Vilniaus skyrius. [1]

1921 m. rugsėjo pabaigoje direkcija atnaujino veiklą Vilniuje.

Lenkijos valstybinių geležinkelių Vilniaus direkciją 1922 m. sudarė direkcijos valdyba, Balstogės, Bresto, Siedlcų, Valkavisko, Vilniaus skyriai.[2] Direkcija buvo pavaldi Lenkijos Respublikos geležinkelių ministerijai.

Nuo 1923 m. direkcija vadinama Valstybinių geležinkelių direkcija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti. Dokumentuose direkcija vadinama ir  Valstybinių geležinkelių Vilniaus direkcija.

Lenkijos Respublikos Prezidento 1926-09-24 potvarkiu buvo įsteigta įmonė „Lenkijos valstybiniai geležinkeliai“, kurios vienas iš padalinių buvo Valstybinių geležinkelių direkcija Vilniuje. Direkcija buvo pavaldi Lenkijos valstybinių geležinkelių generalinei direkcijai, susisiekimo ministrui.[3] 

Valstybinių geležinkelių direkcijos Vilniuje veiklos teritoriją 1929 m. sudarė Vilniaus, Naugarduko vaivadijos, Balstogės vaivadijos Gardino ir Valkavisko apskritys, dalis Polesės vaivadijos.[4]

Nuo 1930 m. direkcija vadinama Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcija. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vykstant karo veiksmams 1919–1920 m., direkcijos svarbiausias uždavinys buvo tenkinti kariuomenės reikmes, užtikrinti traukinių judėjimą į frontą. Pasibaigus karui, direkcija organizavo sugriautų per karą geležinkelio linijų, stočių, dirbtuvių atstatymą bei keleivių, prekių pervežimą. Atkūrus ūkį, vadovavo geležinkelių veiklai, rūpinosi geležinkelių ir jų turto (riedmenų, dirbtuvių ir kt.) eksploatavimu, priežiūra, užtikrino keleivių ir krovinių pervežimą. [5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Likviduotos Lietuvos geležinkelių valdybos Archyvų skyrius 1953-07-30 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcijos 48452 bylas.

1953-11-25 į apskaitos dokumentus buvo įrašyti Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcijos fondo 8 apyrašai (Nr. 1–7 ir Nr. 9), 48841 apskaitos vienetas.

TSRS ypatingasis archyvas 1962 m. gruodžio mėn. perdavė archyvui 119 saugojimo vienetų. Iš jų sudarytas fondas Nr. 1668, kuris 1977-09-07 buvo prijungtas prie Valstybinių geležinkelių Vilniaus apygardos direkcijos fondo Nr. 1161, bylos įrašytos į apyrašą Nr. 10.

1965 m. sudarytas apyrašas Nr. 8, į kurį įrašyti 185 apskaitos vienetai.

1965–2003 m. į apyrašus papildomai įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1161 yra 10 apyrašų, 49238 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1903–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Darbuotojų drausmės bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos geležinkelių darbuotojų drausmės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 1 įrašyti 4093 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Drausmės komisijos veiklos ir darbuotojų drausmės bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti drausmės komisijos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, geležinkelių darbuotojų drausmės bylos.

Drausmės komisijos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, drausmės bylos susistemintos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 2 įrašyta 1518 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Dokumentų apie nelaimingus atsitikimus darbe bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie nelaimingus atsitikimus darbe.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 3 įrašyti 6193 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Vilniaus garvežių remonto dirbtuvių darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 4 įrašyti 1539 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1903–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Pensininkų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos pensininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pensininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 5 įrašytas 14591 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos geležinkelių darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 6 įrašyta 3918 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos atleistų geležinkelių darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 7 įrašyti 16849 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

Apyraše įrašyti sanitarinių traukinių patikrinimo protokolai; biudžeto sudarymo, statybos, ūkio, geležinkelių ir jų darbuotojų rengimo dirbti karo sąlygomis, personalo dokumentai; garvežių, katilų techniniai dokumentai; Lenkijos geležinkelių žemėlapis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 8 įrašyta 219 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Techninių dokumentų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti geležinkelio linijų, pastatų išdėstymo planai; tiltų, pastatų, vandentiekio, kanalizacijos įrenginių ir kitų objektų projektai; aerouosto Kirtimuose, radijo stoties Burbiškėse, geležinkelio objektų statybos konkursų dokumentai, sutartys, sąmatos, projektai ir kt.; žemėlapiai, vietovių planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 9 įrašyti 199 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1939 m. Dokumentai lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - brėžinys, mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti direkcijos nuostatai, aplinkraščiai, instrukcijos; susirašinėjimo garvežių, vagonų remonto, mobilizacijos, geležinkelių ir jų darbuotojų rengimo dirbti karo sąlygomis, personalo klausimais dokumentai; geležinkelio bėgių, vandentiekio ir kitų objektų statybos, remonto sąmatos, projektai; Vilniaus vaivadijos kelių tinklo žemėlapis, apygardos geležinkelių schema, Vilniaus miesto planas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, rūšių ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1161 apyraše Nr. 10 įrašyta 119 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 [1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 29, ap. 1, b. 4, l. 3, 7.

[2] LCVA. F. 128, ap. 1, b. 136, l. 43.

[3] Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1926, Nr. 97-568.

[4] LCVA. F. 51, ap. 4, b. 285, l. 5.

[5] LCVA. F. 29, ap. 1, b. 4, l. 3–6. F. 128, ap. 1, b. 136, l. 43; DU RP, 1926, Nr. 97-568.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:09