O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1368 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE ORGANIZACIJOS „TODT“ FONDĄ NR. R-1368

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Organizacija „Todt“ (Organisation Todt) (1941 m. liepos mėn. – 1944 m. [birželio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada Organizacija „Todt“ pradėjo savo veiklą Lietuvos generalinėje srityje, nenustatyta. 1941-07-13 Vilniuje buvo dislokuota ,,Todt“ Wolfer ir Goebel operatyvinė statybinė grupė II.[1] Dokumentuose organizacija sutrumpintai vadinama OT.

„Todt“ operatyvinės grupės, veikusios Lietuvos generalinėje srityje, buvo pavaldžios Reicho ginkluotės ir šaudmenų ministrui Fritz Todt (Reichsminister fuer Bewaffnung und Munition (RMfBM), nuo 1943 m. – Reicho ginkluotės ir karo produkcijos ministrui (Reichsminister fuer Ruestung und Kriegsproduktion (RMfRK), ,,Todt“ centrinei įstaigai (Organisation Todt-Zentrale)[2] Berlyne, operatyviniams štabams Rygoje.

Tiksli organizacijos „Todt“ veiklos pabaigos Lietuvos generalinėje srityje 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. ,,Todt“ dar veikė.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

„Todt“ buvo sukarinta statybinė organizacija, kuri remontavo, tiesė geležinkelio bėgius, kelius, projektavo, statė tiltus, geležinkelio, vandentiekio stotis, gamyklas, įtvirtinimus, ryšius ir kitus karo metu svarbius objektus. Nuo 1942 m. ,,Todt“ naudojo priverstinį darbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1966-12-23 sudarytas Organizacijos „Todt“ fondo Nr. R-1368 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Fondo dokumentai 1977 m. buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje vardinį ir teminį kartotekinius katalogus.

Iš viso fonde Nr. R-1368 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Reicho ginkluotės ir šaudmenų ministro Fritz Todt 1941-08-08 potvarkis dėl ,,Todt“ panaudojimo okupuotuose Rytų kraštuose, organizacijos „Todt“, jos operatyvinių grupių, štabų vadovybių aplinkraščiai, pranešimai (Hausmitteilungen), susirašinėjimo administraciniais, OT organizacijos struktūros pasikeitimo, aprūpinimo maistu, kuru, statybinėmis medžiagomis ir kitais klausimais dokumentai, statybų aprašymai, planai, atliktų darbų statistinės žinios, pranešimai (Bescheid) dėl priverstinių darbų, ,,Todt“ dirbusių asmenų sąrašai, anketos, atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kargertaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-614, ap. 1, b. 575, l. 58).

[2] LCVA. F. R-1368, ap. 1, b. 1, l. 1-3.

[3] LCVA. F. R-1368, ap. 1, b. 1, l. 76.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:50