O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1705 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS KELIŲ RAJONO FONDĄ NR. R-1705

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės kelių rajonas (1919 m. [liepos mėn.]–1940 m. lapkričio mėn.)

Ukmergės apskrities kelių skyrius (1940 m. lapkričio mėn.–1941 m. birželio mėn.)

Ukmergės kelių rajonas (1941-07-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Ukmergės kelių rajonas, nenustatyta. 1919 m. liepos mėn. rajonas jau veikė.[1]

Ukmergės kelių rajonas buvo pavaldus Plentų, vandens kelių ir uostų valdybos Plentų skyriui, nuo 1920 m. birželio mėn. – Plentų ir vandens kelių valdybai, nuo 1924-06-11 – Plentų ir vandens kelių valdybos Sauskelių tarnybai, nuo 1936-01-01 – Kelių valdybos Sauskelių direkcijai.[2]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimu Nr. 53 ir Susisiekimo ministerijos Likvidacinės komisijos 1940-09-03 nutarimu Kelių valdyba ir jai pavaldus Ukmergės kelių rajonas perėjo Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato žinion.[3]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-19 posėdžio nutarimu Ukmergės kelių rajonas 1940 m. lapkričio mėn. reorganizuotas į Ukmergės apskrities kelių skyrių, kuris buvo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Plentų valdybai.[4] Kelių skyrius savo veikloje vadovavosi 1940-12-19 Apskričių kelių skyrių nuostatais.[5]

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui Ukmergės apskrities kelių skyrius veiklą nutraukė.

Susisiekimo ministro 1941-07-12 įsakymu Nr. 1 nuo 1941-07-01 buvo paskirtas Ukmergės kelių rajono viršininkas, Ukmergės kelių rajonas atnaujino veiklą.[6] Kelių rajonas buvo pavaldus Susisiekimo ministerijos Kelių valdybai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Susisiekimo vadybos Kelių valdybai.

Tiksli data, kada Ukmergės kelių rajonas baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. rajonas dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės kelių rajonas, Ukmergės apskrities kelių skyrius tiesė, remontavo ir prižiūrėjo plentus ir svarbesnius vieškelius, statė, remontavo ir prižiūrėjo tiltus.

Vokiečių okupacijos metais Ukmergės kelių rajonas remontavo kelius, prižiūrėjo ir valė karinės reikšmės kelius.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953 m. Ukmergės rajono valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Ukmergės kelių valdybos fondo 1 apyrašas, 100 bylų.

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė Ukmergės kelių valdybos 99 bylas su apyrašu.

Archyve fondas pavadintas ,,Ukmergės kelių rajonas“.

Iš viso fonde Nr. R-1705 yra 1 apyrašas, 99 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, vokiečių civilinės administracijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, Plentų valdybos viršininko, Susisiekimo vadybos generalinio tarėjo įsakymai, instrukcijos, apskrities kelių skyriaus tipiniai nuostatai, susirašinėjimo kelių, tiltų remonto, sniego valymo, aprūpinimo technika, statybinėmis medžiagomis, personalo klausimais dokumentai, tiltų ir kelių statybos bei remonto darbų sąmatos, priėmimo aktai, tiltų projektai, kelių, technikos, inventoriaus perdavimo aktai, darbuotojų sąrašai, prašymai priimti į darbą, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai, tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 99 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 386, ap. 1, b. 63, l. 8; b. 49, l. 22-24; b. 50, l. 157-159.

[2] LCVA. F. 386, ap. 1, b. 33, l. 45-48. Vyriausybės žinios, 1924 m., Nr. 166-1162, 1936 m., Nr. 520-3614. Susisiekimo ministerijos 1936 metraštis, Kaunas, 1937 m., psl. 65.

[3] Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1940 m., Nr. 2-27. LCVA. R-754, ap. 3, b. 339, l. 307-317. F. 379, ap. 1, b. 293, l. 214.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 4, l. 56.

[5] LCVA. F. R-1705, ap.1, b. 30, l. 505, 506.

[6] LCVA. F. R-1705, ap.1, b. 30, l. 143, 174, 182. F. 1059, ap. 5, b. 5, l. 7.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:48