O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-305 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ IR PABALTIJO SPALIO REVOLIUCIJOS ORDINO GELEŽINKELIŲ VALDYBŲ

FONDĄ NR. R-305

2008-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos geležinkelių valdyba (1940-10-01–1941 m. birželio mėn., 1944-08-01–1953-05-14, 1956-04-19–1963-02-13)

2. Baltijos geležinkelių valdyba (1953-05-15–1956-04-18)

Pabaltijo geležinkelių valdyba (1963-02-14–1973-11-10)

Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdyba (1973-11-11–[1992-01-01]

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos geležinkelių valdyba

TSRS susisiekimo liaudies komisaro 1940-10-01 įsakymu Nr. 243 buvo įsteigta Lietuvos geležinkelių valdyba.

Lietuvos geležinkelių valdybos veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos geležinkelių valdyba veiklą atkūrė 1944-08-01, valdybos viršininkui įsakymu Nr. 1 paskyrus valdybos tarnautojus.[1] Valdyba buvo pavaldi TSRS susisiekimo liaudies komisariatui.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą“ Lietuvos geležinkelių valdyba tapo pavaldi TSRS susisiekimo ministerijai (Министерство путей сообщения СССР).

TSRS susisiekimo ministro 1953-05-15 įsakymu Nr. 80 Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių valdybos buvo sujungtos į vieną Baltijos geležinkelių valdybą. Lietuvos geležinkelių valdyba baigė veiklą.

TSRS Ministrų Tarybos 1956-04-19 nutarimu Nr. 526 Baltijos geležinkeliai buvo reorganizuoti – Lietuvos geležinkeliai vėl tapo savarankiški ir Vilniuje pradėjo veikti Lietuvos geležinkelių valdyba. Lietuvos geležinkeliams buvo priskirtos Vilniaus, Šiaulių ir Kaliningrado apygardos su visomis Lietuvos ir Kaliningrado srities teritorijose buvusiomis geležinkelių organizacijomis.

TSRS Ministrų Tarybos 1963-02-14 nutarimu Nr. 174 Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai buvo sujungti į Pabaltijo geležinkelius. Lietuvos geležinkelių valdyba buvo likviduota.

2. Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdyba

TSRS susisiekimo ministro 1953-05-15 įsakymu Nr. 80 Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių valdybos buvo sujungtos į vieną Baltijos geležinkelių valdybą. Lietuvos geležinkeliai buvo padalinti į Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Kaliningrado apygardas, kurios buvo tiesiogiai pavaldžios Baltijos geležinkelių valdybai.

TSRS Ministrų Tarybos 1956-04-19 nutarimu Nr. 526 Baltijos geležinkeliai buvo reorganizuoti – Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai vėl tapo savarankiški. Baltijos geležinkelių valdyba baigė veiklą.

TSRS Ministrų Tarybos 1963-02-14 nutarimu Nr. 174 Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai buvo sujungti į Pabaltijo geležinkelius. Rygoje pradėjo veikti Pabaltijo geležinkelių valdyba. Lietuvoje veikė Pabaltijo geležinkelių Vilniaus ir Šiaulių apygardos.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1973-11-11 įsaku Pabaltijo geležinkeliai apdovanoti Spalio revoliucijos ordinu ir pavadinti Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkeliais.

TSRS susisiekimo ministro pavaduotojas 1991-12-28 pasirašė nurodymą dėl Pabaltijo geležinkelių likvidavimo nuo 1992-01-01. Tiksli data, kada Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Lietuvos geležinkelių valdyba vadovavo traukinių eismui Lietuvos TSR ir Kaliningrado srityje, rūpinosi krovinių ir keleivių pervežimu bei jų saugumu, geležinkelių technine būkle, eksploatacija ir remontu, kontroliavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, ruošė geležinkelio transporto specialistus.

2. Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdyba vadovavo traukinių eismui Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Kaliningrado srityje, rūpinosi krovinių ir keleivių pervežimu bei jų saugumu, geležinkelių technine būkle, eksploatacija ir remontu, kontroliavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą, ruošė geležinkelio transporto specialistus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1967-12-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Pabaltijo geležinkelių Vilniaus skyriaus perėmė 1886 Lietuvos geležinkelių valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus dokumentus 1974-04-08 ir 1978-03-09 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyta 60 apskaitos vienetų.

2004-10-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ perėmė 322 Pabaltijo geležinkelių valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

2008 m. nustačius pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos geležinkelių ir Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdybos“.

Iš viso fonde Nr. R-305 yra 2 apyrašai, 2268 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1991 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Lietuvos geležinkelių valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko, viršininko pavaduotojo bei skyrių viršininkų įsakymai veiklos klausimais, Ekonomikos tarybos prie geležinkelių viršininko posėdžių ir valdybos darbuotojų pasitarimų protokolai, valdybos viršininko pranešimai apie Lietuvos geležinkelių veiklą, metų gamybos, finansų, kapitalinio remonto ir kapitalinių įdėjimų, darbo saugos, traukinių sąstatų formavimo ir kiti planai, valdybos ir stočių darbo ataskaitos, kadrų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, etatų sąrašai bei metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1946 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1963 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių valdybos buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Pabaltijo geležinkelių valdybos Kelių tarnybos inžinerinių statinių dokumentai, susiję su Lietuvos geležinkelių veikla ir objektais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 322 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.


Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-305, ap. 1, b. 1626, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:18