O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-341 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PLENTŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-341

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Plentų valdyba ([1944-07-22]–1946-03-24)

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Plentų valdyba (1946-03-25–1953 m.)

Lietuvos TSR plentų valdyba (1953 m.–1956-10-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo įsteigta Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Plentų valdyba, nenustatyta. Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Plentų valdyba pradėjo veiklą 1944-07-22.[1]

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Plentų valdyba pavadinta Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Plentų valdyba.[2]

1953 m. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Plentų valdyba tapo pavaldi TSRS automobilių transporto ir plentų ministerijos Vyriausiajai plentų valdybai (GUŠOSSDOR) ir pavadinta Lietuvos TSR plentų valdyba.

1956 m. TSRS automobilių transporto ir plentų ministerija buvo likviduota. Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministro 1956-07-03 įsakymu Nr. 227 Lietuvos TSR plentų valdyba tapo pavaldi Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijai.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-09-03 potvarkiu Nr. 1299p ir Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministro 1956-10-31 įsakymu Nr. 440 Lietuvos TSR plentų valdyba likviduota.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Plentų valdyba, Lietuvos TSR plentų valdyba rūpinosi visasąjunginės reikšmės plentų statyba, remontu ir priežiūra. Nuo 1956-07-03 Lietuvos TSR plentų valdyba organizavo respublikinės ir vietinės reikšmės plentų statybą, remontą ir priežiūrą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-12-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos perėmė 178 Lietuvos TSR plentų valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-341 yra 1 apyrašas, 178 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra tiltų ir kelių brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos tvarkomieji dokumentai pavaldžioms organizacijoms, finansų, plentų ir tiltų statybos, remonto bei išlaikymo planai, darbo ataskaitos, techninių pasitarimų dokumentai, kapitalinių darbų tituliniai sąrašai, plentų statybos projektinės užduotys, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tiltų ir kelių brėžiniai, žinios apie kadrų paruošimą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, valdybos ir pavaldžių organizacijų etatų sąrašai ir išlaidų sąmatos, metų ir valdybos likvidacinis balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 178 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-341, ap. 1, b. 1, l. 1.

[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[3] LCVA. F. R-342, ap. 1, b. 184, l. 338.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 413, l. 43;  F. R-342, ap. 1, b. 185, l. 215.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:14