O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-526 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AVIAKOMPANIJOS ,,LIETUVOS AVIALINIJOS“ FONDĄ NR. R-526

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Civilinio oro laivyno Lietuvos atskiras aviabūrys (1944-09-01–1952-08-14)

Civilinio oro laivyno Lietuvos atskira aviagrupė (1952-08-15–1954 m. lapkričio mėn.)

Civilinio oro laivyno Vakarų teritorinės valdybos Lietuvos aviagrupė (1954 m. lapkričio mėn.–1957-03-22)

Civilinio oro laivyno Lietuvos atskira aviagrupė (1957-03-23–1964 m. rugsėjo mėn.)

Civilinės aviacijos Lietuvos atskira aviagrupė (1964 m. rugsėjo mėn. –1966 m. kovo mėn.)

Lietuvos civilinės aviacijos valdyba (1966 m. kovo mėn.–1978-02-12)

Lietuvos respublikinis civilinės aviacijos gamybinis susivienijimas (1978-02-13–1982-12-29)

Lietuvos civilinės aviacijos valdyba (1982-12-30–1990-01-04)

Aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ (1990-01-05–1991-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-01 nutarimu įsteigtas Civilinio oro laivyno Lietuvos atskiras aviabūrys.[1] Aviabūrys buvo pavaldus Civilinio oro laivyno vyriausiajai valdybai prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos (nuo 1946-03-15 – TSRS Ministrų Tarybos), nuo 1948 m. – TSRS civilinio oro laivyno vyriausiajai valdybai.

TSRS civilinio oro laivyno vyriausiosios valdybos viršininko 1952-08-15 įsakymu Nr. 0200 Civilinio oro laivyno Lietuvos atskiras aviabūrys reorganizuotas į Civilinio oro laivyno Lietuvos atskirą aviagrupę.[2]

1954 m. lapkričio mėn. buvo įsteigta Civilinio oro laivyno Vakarų teritorinė valdyba, kuri veikė Minske. Civilinio oro laivyno Lietuvos atskira aviagrupė buvo pavadinta Civilinio oro laivyno Vakarų teritorinės valdybos Lietuvos aviagrupe.

Civilinio oro laivyno vyriausiosios valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos viršininko 1957-03-23 įsakymu Nr. 017 Civilinio oro laivyno Vakarų teritorinė valdyba buvo likviduota, o Lietuvos aviagrupė reorganizuota į Civilinio oro laivyno Lietuvos atskirą aviagrupę.[3]

1964 m. liepos mėn. Civilinio oro laivyno Lietuvos atskira aviagrupė tapo pavaldi TSRS civilinės aviacijos ministerijai ir nuo 1964 m. rugsėjo mėn. pavadinta Civilinės aviacijos Lietuvos atskira aviagrupe.[4]

1966 m. kovo mėn. Civilinės aviacijos Lietuvos atskira aviagrupė pavadinta Lietuvos civilinės aviacijos valdyba. [5]

TSRS civilinės aviacijos ministro 1978-02-13 įsakymu Nr. 24 Lietuvos civilinės aviacijos valdyba, jos įmonės ir organizacijos pertvarkytos į Lietuvos respublikinį civilinės aviacijos gamybinį susivienijimą.[6]

TSRS civilinės aviacijos ministro 1982-12-30 įsakymu Nr. 219 Lietuvos respublikinis civilinės aviacijos gamybinis susivienijimas reorganizuotas į Lietuvos civilinės aviacijos valdybą.[7]

TSRS civilinės aviacijos ministro 1990-01-05 įsakymu Nr. 4 Lietuvos civilinės aviacijos valdyba pertvarkyta į Aviakompaniją „Lietuvos avialinijos“.[8]

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1991-08-26 įsakymu Nr. 156 nuo 1991-09-10 Aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ reorganizuota į Lietuvos Respublikos oro transporto skrydžių valdymo įmonę, Vilniaus aerouostą ir  Aviakompaniją „Lietuvos avialinijos“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Civilinio oro laivyno Lietuvos atskiras aviabūrys, aviagrupė, aviacijos gamybinis susivienijimas, Lietuvos civilinės aviacijos valdyba, Aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ vadovavo civilinei aviacijai Lietuvos teritorijoje. Valdyba buvo atsakinga už keleivių, krovinių, bagažo ir pašto pervežimus, rūpinosi lėktuvų ir malūnsparnių technine eksploatacija, skrydžių saugumu, keleivių aptarnavimo kokybe, aviacijos panaudojimu liaudies ūkyje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1987-08-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos civilinės aviacijos valdybos perėmė 1945–1973 m. 175 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1s ir Nr. 2s.

1991-11-19 Lietuvos valstybinis archyvas iš Aviakompanijos „Lietuvos avialinijos“ perėmė Lietuvos civilinės aviacijos valdybos 1973–1991 m. 249 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1994-04-29 fondo apyrašai Nr. 1s ir Nr. 2s peršifruoti į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1998-04-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Valstybės įmonės „Vilniaus aerouostas“ perėmė Lietuvos civilinės aviacijos valdybos 1947–1991 m. 1171 bylą, įrašytą  apyraše Nr. 3.

2003-07-09 LCVA iš Valstybės įmonės „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“ perėmė Lietuvos civilinės aviacijos valdybos 1968–1992 m. 175 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Aviakompanija „Lietuvos avialinijos“.

Iš viso fonde Nr. R-526 yra 4 apyrašai, 1770 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1992 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Civilinės aviacijos vyriausiosios valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos viršininko, TSRS civilinės aviacijos ministro, Lietuvos atskiros aviagrupės vado, Lietuvos civilinės aviacijos valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, metų darbo planai, metų darbo ir kadrų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinių darbų tituliniai sąrašai, dokumentai apie planuojamus statybos darbus aerodromų ir aerouostų rajonuose, žinios apie lakūnų sveikatos būklę, nelaimingų atsitikimų aviacijoje tyrimo dokumentai, etatų sąrašai, slaptų bylų naikinimo aktai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 491 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus ir Klaipėdos aerouostų statybos ir rekonstrukcijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1974 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS civilinės aviacijos ministerijos tvarkomieji dokumentai, Civilinės aviacijos Lietuvos atskiros aviagrupės vado, Lietuvos civilinės aviacijos valdybos viršininko įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, Lietuvos civilinės aviacijos valdybos Tarybos nutarimai, komisijų priėmimui į civilinės aviacijos lakūnų bei technikos mokyklas, vietinių kvalifikacinių bei atestacinių komisijų posėdžių protokolai, metų gamybos planai, darbo ir kadrų ataskaitos, civilinės aviacijos darbuotojų pasitarimų, konferencijų dokumentai, skrydžių režimo pažeidimų analizės, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, struktūrinių padalinių veiklos patikrinimo aktai, lėktuvų techninės eksploatacijos dokumentai, kapitalinės statybos tituliniai sąrašai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, darbo saugos ir saugumo technikos dokumentai, medicinos sanitarinės tarnybos ir profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, metų kolektyvinės sutartys, etatų sąrašai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 1171 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1991 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS civilinės aviacijos ministerijos ir TSRS gynybos ministerijos tvarkomieji dokumentai, Vilniaus ir Kauno aerouostų statybos darbų bei rekonstrukcijos projektai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie Lietuvos civilinės aviacijos personalą, skraidymų ypatinguose rajonuose instrukcijos, lėktuvų ir malūnsparnių apskaitos ir registracijos knygos, asmenų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 85 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1971–1992 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-526, ap. 3, b. 91, l. 354.

[2] LCVA. F. R-526, ap. 1, b. 11, l. 1.

[3] LCVA. F. R-526, ap. 1, b. 11, l. 4.

[4] LCVA. F. R-526, ap. 3, b. 91, l. 354.

[5] LCVA. F. R-526, ap. 3, b. 127, l. 1.

[6] LCVA. F. R-526, ap. 1, b. 214, l. 5.

[7] LCVA. F. R-526, ap. 1, b. 283, l. 1.

[8] LCVA. F. R-526, ap. 3, b. 1051, l. 3.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:13