O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-552 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS GAMYBINĖS AUTOKELIŲ VALDYBOS FONDĄ NR. R-552

2008-08-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji gamybinė autokelių valdyba (1966-02-01–1979-10-29)

Respublikinė gamybinė autokelių valdyba (1979-10-30–1988-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1966-01-31 potvarkiu Nr. 128-p ir Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministro 1966-02-01 įsakymu Nr. 65 Vyriausioji autokelių valdyba buvo reorganizuota į Vyriausiąją gamybinę autokelių valdybą.[1]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1979-10-19 potvarkiu Nr. 649-p ir Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministro 1979-10-30 įsakymu Nr. 868 Vyriausioji gamybinė autokelių valdyba pavadinta Respublikine gamybine autokelių valdyba.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988-06-20 nutarimu Nr. 168 ir Lietuvos TSR transporto ministerijos 1988-06-30 įsakymu Nr. 275 nuo 1988-10-01 Respublikinė gamybinė autokelių valdyba buvo likviduota.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji gamybinė autokelių valdyba, Respublikinė gamybinė autokelių valdyba rūpinosi respublikinės ir vietinės reikšmės kelių statyba, remontu ir priežiūra.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1988-09-19 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Respublikinės gamybinės autokelių valdybos perėmė 556 1966–1983 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1990-06-06 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Kelių statybos ir priežiūros organizacijų gamybinio susivienijimo „Keliai“ perėmė 89 Respublikinės gamybinės autokelių valdybos 1984–1988 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-552 yra 1 apyrašas, 645 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1966–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, kelių remonto, finansų, darbo jėgos planai, kelių ūkių darbo ataskaitos, kelių sąrašai, valstybinės komisijos kelių eksploatacijos priėmimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, buhalterijos dokumentai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 645 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1966–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-342, ap. 1, b. 852, l. 88.

[2] LCVA. F. R-342, ap. 1, b. 1488, l. 128.

[3] LCVA. F. R-342, ap. 1, b. 1963, l. 90.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 11:03