O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-950 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PABALTIJO SPALIO REVOLIUCIJOS ORDINO GELEŽINKELIŲ ŠIAULIŲ APYGARDOS FONDĄ NR. R-950

2008-05-  Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos geležinkelių Šiaulių eismo apygarda ([1944-10-13]–1946-10-06)

Lietuvos geležinkelių (3) Šiaulių apygarda (1946-10-07–1953-05-14)

Baltijos geležinkelių (5) Šiaulių apygarda (1953-05-15–1956-04-18)

Lietuvos geležinkelių (2) Šiaulių apygarda (1956-04-19–1963-02-13)

Pabaltijo geležinkelių (6) Šiaulių apygarda (1963-02-14–1973-11-10)

Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygarda (1973-11-11–1992-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo įsteigta Lietuvos geležinkelių Šiaulių eismo apygarda, nenustatyta. Lietuvos geležinkelių valdybos viršininko 1944-10-13 įsakymo Nr.166 „Dėl Lietuvos geležinkelių darbuotojų darbo užmokesčio“ priede Nr. 2 nurodyta, kad Šiaulių eismo apygarda jau veikia.[1] Lietuvos geležinkelių Šiaulių eismo apygarda buvo pavaldi TSRS susisiekimo liaudies komisariato (nuo 1946-03-15 – TSRS susisiekimo ministerija) Lietuvos geležinkelių valdybai.

TSRS susisiekimo ministerija 1946-10-07 įsakymu Nr. 710 Lietuvos geležinkeliuose sudarė plačiųjų ir siaurųjų geležinkelių apygardas, tarp jų ir Šiaulių apygardą (Шяуляйское отделение). Fondo dokumentuose apygardos pavadinimas įvairuoja: Lietuvos geležinkelių 3 Šiaulių apygarda, Lietuvos geležinkelių 3 apygarda.

TSRS Ministrų Tarybos 1953-04-14 nutarimu Nr. 1263 ir TSRS susisiekimo ministro 1953-05-15 įsakymu Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai buvo sujungti į Baltijos geležinkelius. Lietuvos geležinkelių Šiaulių apygarda buvo pavadinta Baltijos geležinkelių Šiaulių apygarda. Dokumentuose apygardos pavadinimas įvairuoja: Baltijos geležinkelių 5 Šiaulių apygarda, Baltijos geležinkelių 5 apygarda.

TSRS Ministrų Tarybos 1956-04-19 nutarimu Nr. 526 Baltijos geležinkeliai reorganizuoti - Lietuvos geležinkeliai vėl tapo savarankiški su savo valdyba Vilniuje. Baltijos geležinkelių 5 Šiaulių apygarda pavadinta Lietuvos geležinkelių Šiaulių apygarda, jai suteiktas Nr. 2.

TSRS Ministrų Tarybos 1963-02-14 nutarimu Nr.174 Lietuvos geležinkeliai buvo sujungti su Latvijos ir Estijos geležinkeliais ir pavadinti Pabaltijo geležinkeliais. Lietuvos geležinkelių Šiaulių apygarda pavadinta Pabaltijo geležinkelių Šiaulių apygarda, jai suteiktas Nr. 6.[2]

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1973-11-11 įsaku Pabaltijo geležinkeliai apdovanoti Spalio revoliucijos ordinu ir pavadinti Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkeliais. Pabaltijo geležinkelių Šiaulių apygarda pavadinta Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygarda.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 1991-11-20 paskelbė potvarkį apie valstybinės įmonės ,,Lietuvos geležinkeliai“ įsteigimą. TSRS susisiekimo ministro pavaduotojas 1991-12-28 pasirašė nurodymą dėl TSRS susisiekimo ministerijos Pabaltijo geležinkelių likvidavimo nuo 1992-01-01.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygarda vadovavo traukinių eismui, rūpinosi krovinių ir keleivių pervežimu bei jų saugumu, geležinkelių technine būkle, eksploatacija ir remontu apygardoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986-04-24 Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygarda perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Šiauliuose 1978–1981 m. 84 bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

2003-12-12 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ perėmė 1953–1975 m. 331 Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygardos bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

2005-05-10 LCVA iš Šiaulių apskrities archyvo perėmė 1978–1981 m. 84 Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygardos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2005-10-27 LCVA iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ perėmė 1945–1991 m. 181 Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Šiaulių apygardos bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-950 yra 2 apyrašai, 596 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Šiaulių apygardos viršininko įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų ir Techninės-ekonominės tarybos posėdžių protokolai, apygardos ir linijinių padalinių veiklos, pervežimų ir eksploatacijos išlaidų planai, apygardos ir pavaldžių įstaigų, specialiosios paskirties geležinkelio transporto bei vagonų ir lokomotyvų ūkio ataskaitos, turimų įrengimų bei inventoriaus ir jų perkainavimo, aprūpinimo technika, darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, darbo drausmės, darbo normų įvykdymo, darbo užmokesčio ataskaitos, statistinės ataskaitos apie darbuotojus, kapitalinių statybų ir etatų sąrašai, balansai ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 512 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Šiaulių apygardos geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos rajoninio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti profsąjungos narių konferencijų, komiteto plenumų ir prezidiumo posėdžių protokolai, komiteto biudžetai ir sąmatos, finansų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1963–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F.R-305, ap.1, b.1627, l.18.

[2] „Lietuvos geležinkeliai, nepriklausomo darbo dešimtmetis (1991 – 2001)“, Vilnius, 2001, psl. 36.

[3] Ten pat, psl. 39.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:57