O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-951 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PABALTIJO SPALIO REVOLIUCIJOS ORDINO GELEŽINKELIŲ VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. R-951

2008-05- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos geležinkelių Vilniaus eismo apygarda ([1944-08-01]–1946-10-06)

Lietuvos geležinkelių (1) Vilniaus apygarda (1946-10-07–1953-05-14)

Baltijos geležinkelių Vilniaus apygarda (1953-05-15–1956-04-18)

Lietuvos geležinkelių Vilniaus apygarda (1956-04-19–1963-02-13)

Pabaltijo geležinkelių Vilniaus apygarda (1963-02-14–1973-11-10)

Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Vilniaus apygarda (1973-11-11–1992-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo įsteigta Lietuvos geležinkelių Vilniaus eismo apygarda, nenustatyta. Lietuvos geležinkelių valdybos viršininko 1944-08-01 įsakymu Nr.1 Lietuvos geležinkelių valdyba ir jai pavaldžios įstaigos atkūrė veiklą.[1] Lietuvos geležinkelių Vilniaus eismo apygarda buvo pavaldi TSRS susisiekimo liaudies komisariato (nuo 1946-03-15 – TSRS susisiekimo ministerija) Lietuvos geležinkelių valdybai.

TSRS susisiekimo ministerija 1946-10-07 įsakymu Nr. 710 Lietuvos geležinkeliuose sudarė plačiųjų ir siaurųjų geležinkelių apygardas, tarp jų ir Vilniaus apygardą (Вильнюсское отделение). Fondo dokumentuose apygardos pavadinimas įvairuoja: Lietuvos geležinkelių 1 Vilniaus apygarda, Lietuvos geležinkelių 1 apygarda.

TSRS Ministrų Tarybos 1953-04-14 nutarimu Nr. 1263 ir TSRS susisiekimo ministro 1953-05-15 įsakymu Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkeliai buvo sujungti į Baltijos geležinkelius. Lietuvos geležinkelių Vilniaus apygarda buvo pavadinta Baltijos geležinkelių Vilniaus apygarda.

TSRS Ministrų Tarybos 1956-04-19 nutarimu Nr. 526 Baltijos geležinkeliai reorganizuoti – Lietuvos geležinkeliai vėl tapo savarankiški su savo valdyba Vilniuje. Baltijos geležinkelių Vilniaus apygarda pavadinta Lietuvos geležinkelių Vilniaus apygarda.

TSRS Ministrų Tarybos 1963-02-14 nutarimu Nr.174 Lietuvos geležinkeliai buvo sujungti su Latvijos ir Estijos geležinkeliais ir pavadinti Pabaltijo geležinkeliais. Lietuvos geležinkelių Vilniaus apygarda pavadinta Pabaltijo geležinkelių Vilniaus apygarda.[2]

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1973-11-11 įsaku Pabaltijo geležinkeliai apdovanoti Spalio revoliucijos ordinu ir pavadinti Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkeliais. Pabaltijo geležinkelių Vilniaus apygarda pavadinta Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Vilniaus apygarda.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 1991-11-20 paskelbė potvarkį apie valstybinės įmonės ,,Lietuvos geležinkeliai“ įsteigimą. TSRS susisiekimo ministro pavaduotojas 1991-12-28 pasirašė nurodymą dėl TSRS susisiekimo ministerijos Pabaltijo geležinkelių likvidavimo nuo 1992-01-01.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Vilniaus apygarda vadovavo traukinių eismui, rūpinosi krovinių ir keleivių pervežimu bei jų saugumu, geležinkelių technine būkle, eksploatacija ir remontu apygardoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2003-12-18 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ perėmė 1945–1991 m. 581 Pabaltijo Spalio revoliucijos ordino geležinkelių Vilniaus apygardos bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1 – Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-951 yra 5 apyrašai, 581 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apygardos viršininko įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, finansų gamybos planai, veiklos ir finansų ataskaitos, kapitalinių statybų bei etatų sąrašai, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 379 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1953–1955 m., 1963–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apygardos viršininko įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, veiklos ir finansų ataskaitos, balansai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 87 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterijos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta finansų ataskaitos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 32 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1959–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniaus apygardos geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos rajoninio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti komiteto plenumų ir prezidiumo posėdžių protokolai, profsąjungos narių konferencijų dokumentai, rinkimų dokumentai, statistinės kadrų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 80 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1961–1990 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

 Vilniaus apygardos geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos rajoninio komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti komiteto plenumų ir prezidiumo posėdžių protokolai, profsąjungos narių konferencijų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1961–1963 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-305, ap. 1, b. 1627, l. 18.

[2] „Lietuvos geležinkeliai, nepriklausomo darbo dešimtmetis (1991 – 2001)“, Vilnius, 2001, psl. 36.

[3] Ten pat, psl. 39.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:55