O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 130 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO IPOTEKOS SKYRIAUS FONDĄ NR. 130

2006-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyrius (Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Wilnie) (1919 m.–1920-07-23; 1920-12-01–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyrius pradėjo veiklą Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-24 potvarkiu nuo 1919-06-15 įsteigus Vilniaus apygardos teismą.[1]Tiksli skyriaus veiklos pradžios data nenustatyta.

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, ipotekos skyrius, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[2]

Veikla atnaujinta 1920-12-01, vadovaujantis Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretu Nr. 26 „Apie apygardos, apeliacinio ir kasacinio teismų steigimą Vidurio Lietuvos teritorijoje“.

Ipotekos skyriaus veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-08-31 potvarkis apie ipotekos santvarką, Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-18 dekretas Nr. 20 ir 1920-12-15 dekretas Nr. 40 apie teisėtvarkos organizavimą Vidurio Lietuvoje.

Nuo 1927-06-01 įsigaliojo Lenkijos Respublikos Prezidento 1927-05-17 potvarkis apie ipotekos taisyklių pakeitimus tose teritorijose, kuriose galiojo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-08-31 potvarkis apie ipotekos santvarką.[3]

Ipotekos skyrius veikė teritorijoje, kuri buvo Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijoje.

Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyrius nutraukė veiklą 1939 rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcjos

 

Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyrius tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą bei įkeitimo teisę; prie ipotekos archyvo veikė notarinis archyvas. Skyrius tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priimdavo sprendimus dėl duomenų įrašymo į ipotekos knygas; išduodavo asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyriaus dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1949-11-18 į apskaitos dokumentus buvo įrašytos 21244 Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyriaus neaprašytos bylos.

1952-12-16 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 21244 apskaitos vienetai, 1954-12-25 – apyrašas Nr. 2, 10 apskaitos vienetų.

1967 m. pertvarkius fondą jame buvo 2 apyrašai, kuriuose įrašyti 21497 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 – 21296, apyraše Nr. 2 – 201 apskaitos vienetas.

1998 m. į fondą iš pertvarkomo fondo Nr. 1580 perkeltos 246 bylos. Sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 238 apskaitos vienetai. Bylos naujai sušifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

1980 m., 1993–2002 m. papildomai įrašyti 176 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 130 yra 3 apyrašai, 21939 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų, brėžinių.

 

Nekilnojamojo turto ipotekos knygų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos nekilnojamojo turto, buvusio Ašmenos, Breslaujos, Dunilovo, Dysnos, Lydos, Molodečno, Pastovių, Stolpcų, Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Vilniaus-Trakų, Valažino apskrityse bei Vilniaus mieste, ipotekos knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos. Sudaryta geografinė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 130 apyraše Nr. 1 įrašyta 21350 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų, brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apygardų žemės komisijų, apskričių priežiūros komitetų sprendimai dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės arba kitų asmenų globai; apygardos teismo pirmininko sprendimai dėl leidimo perleisti nuosavybės teises; advokatų, prokuratūros apeliacinių skundų dėl ipotekos skyriaus sprendimų nagrinėjimo dokumentai; išrašai iš nekilnojamojo turto ipotekos knygų, ipotekos knygų priedų rinkiniai, pirkimo-pardavimo aktai; susirašinėjimo statistinių žinių rinkimo, teikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; prašymai išduoti išrašus iš ipotekos knygų, testamentų ir kitų dokumentų nuorašus, priimti į darbą; ipotekos knygų, prašymų išduoti dokumentus, išduotų dokumentų ir kitos registracijos knygos, ipotekos knygų rodyklės; finansų dokumentai, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 130 apyraše Nr. 2 įrašytas 351 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Nekilnojamojo turto ipotekos knygų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos nekilnojamojo turto, buvusio Trakų, Vilniaus-Trakų apskričių Lentvario, Rūdiškių, Trakų, Valkininkų valsčiuose bei Lentvario ir Trakų miestuose, ipotekos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 130 apyraše Nr. 3 įrašyti 238 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų, brėžinių.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4-28.
[2] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1.
[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1927, Nr. 46-408.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 09:55