O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1388 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1388

2007-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga (1941-07-11–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Kėdainių apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismų statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-12-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo, Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3]Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos, pripažinimo registrai bei draudžiamųjų straipsnių rinkiniai buvo perduoti Kėdainių apskrities vykdomajam komitetui.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga pradėjo veikti 1941-07-11, paskyrus apylinkės teismo teisėją.[6]

Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kėdainių apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Kėdainių apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[7]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus; priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Kėdainių apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

1959-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kėdainių rajono valstybinio archyvo perėmė 4484 Kėdainių apskrities ipotekos įstaigos fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1962 m. fonde Nr. 1388 buvo 1 apyrašas, 4417 apskaitos vienetų.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai įrašyti 135 apskaitos vienetai.

1973-06-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 16 Kėdainių apskrities ipotekos įstaigos fondo nesutvarkytų bylų. Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1973-12-25 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1388 yra 1 apyrašas, 4568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžiniai.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų 1940–1941 m. tvarkomieji dokumentai, Kėdainių miesto ir valsčių ūkininkų nacionalizuotų namų, ipotekos tarnautojų 1941 m. sąrašai, vykdomųjų bylų registravimo knygos, Kėdainių apskrities savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, įkeitimo aktų patvirtinimo, skolų, mokesčių, baudų išieškojimo, nekilnojamajam turtui uždėtų draudimų ir draudimų panaikinimo liudijimų bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos - pagal chronologiją, asmenų turto bylos - pagal asmenų pavardes arba pagal valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1388 apyraše Nr. 1 įrašyti 4568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-VŽ), 1936 m., Nr. 559-3887.
[2] VŽ, 1936 m., Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau- LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 23.
[7] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 08:30