O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1511 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1511

2007-12-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Šiaulių apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismų statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos, pripažinimo registrai bei draudžiamųjų straipsnių rinkiniai buvo perduoti Šiaulių miesto ir apskrities vykdomiesiems komitetams.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Tiksli data, kada Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Šiaulių apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[6]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Šiaulių apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

1968 gruodžio mėn. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 5847  Šiaulių apskrities ipotekos įstaigos fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1984 m. fonde buvo 1 apyrašas, 5845 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1511 yra 1 apyrašas, 5845 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Šiaulių apskrities ir miesto savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktų, turto varžytynių patvirtinimo, skolų, mokesčių išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos, aktų pripažinimo knygos, draudimų ir jų panaikinimų rinkiniai, ipotekos įstaigos dienoraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - dalis bylų pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, dalis - be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 1511 apyraše Nr. 1 įrašyti 5845 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1936 m., Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936 m., Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau- LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 09:50