O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1580 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1580

2007-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Trakų apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Trakų apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė Kaišiadoryse prie Kaišiadorių apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Trakų apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos perduotos Trakų apskrities vykdomajam komitetui.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Tiksli data, kada Trakų apskrities ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo Generalinio Tarėjo 1941-10-20 įsakymu Nr. 630, Trakų apskrities ipotekos įstaiga iš Kaišiadorių buvo perkelta į Trakus prie Trakų apylinkės teismo.[6]

Trakų apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trakų apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Trakų apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[7]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Trakų apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vilniaus apygardos teismo Vilniaus - Trakų apskrities ipotekos dokumentai įrašyti 1961 m. Fonde Nr. 1580 buvo 2 apyrašai, 2799 apskaitos vienetai.

1965 m. ir 1975 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1995 m. fonde Nr. 1580 buvo 2 apyrašai, 2725 apskaitos vienetai.

1998 m. fondas Nr.1580 pertvarkytas: apyraše Nr. 2 įrašytos 246 bylos perkeltos į Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyriaus fondo Nr. 130 apyrašą Nr. 3. 1998 m. fonde Nr. 1580 buvo 1 apyrašas, 1272 apskaitos vienetai.

Patikslintas fondo Nr.1580 pavadinimas. Fondas pavadintas „Trakų apskrities ipotekos įstaiga“.

Iš viso fonde Nr. 1580 yra 1 apyrašas, 1272 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925 m., 1931–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Trakų apskrities miestų ir valsčių savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktų, testamentų patvirtinimo, skolų, mokesčių išieškojimo, turto įkeitimo liudijimų išdavimo bylos, kaimų žemės sklypų planai, ipotekos aktų, draudimų ir jų panaikinimo, vykdomųjų bylų rejestrų knygos. Kaišiadorių notaro notarinės bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 1580 apyraše Nr. 1 įrašyti 1272 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925 m., 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1936 m., Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936 m., Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau- LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F. R-624-S, ap. 2, b. 1, l. 896.
[7] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 08:48