O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1611 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS KRAŠTO KADASTRO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 1611

2008-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Klaipėdos karališkoji kadastro įstaiga (Das Königliche Katasteramt Memel) (Nenustatyta–1919 m.)

Klaipėdos kadastro įstaiga (Das Katasteramt Memel) (1919–[1944] m.)

2. Pagėgių kadastro įstaiga (Das Katasteramt Pogegen) ([1920]–[1939] m.)

3. Šilutės karališkoji kadastro įstaiga (Das Königliche Katasteramt Heydekrug) (Nenustatyta–1919 m.)

Šilutės kadastro įstaiga (Das Katasteramt Heydekrug) (1919 m.–nenustatyta)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Klaipėdos karališkosios kadastro įstaigos veiklos pradžios data nenustatyta.

Nuo 1919 m. pabaigos įstaiga vadinosi Klaipėdos kadastro įstaiga.

Įstaigos veiklą kontroliavo Rytų Prūsijos provincijos Karaliaučiaus apygardos valdybos Tiesioginių mokesčių, domenų ir miškų skyrius, 1920 m. atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, įstaiga buvo pavaldi Klaipėdos krašto Kadastro inspekcijai, nuo 1939 m. kovo mėn. veiklą kontroliavo Vokietijos reicho Rytų Prūsijos provincijos Gumbinės apygardos valdybos prezidento įstaiga.

Veiklos teritorija – Klaipėdos apskritis.

Tiksli Klaipėdos kadastro įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. įstaiga dar veikė. [1]

2. Pagėgių kadastro įstaiga pradėjo veiklą 1920 m. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Įstaiga buvo pavaldi Klaipėdos krašto Kadastro inspekcijai, veikė Pagėgių apskrityje.

Pagėgių apskritis 1939 m. kovo mėn. buvo prijungta prie Vokietijos ir 1939 m. spalio mėn. panaikinta. Pagėgių kadastro įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta.

3. Šilutės karališkosios kadastro įstaigos veiklos pradžios data nenustatyta.

Nuo 1919 m. pabaigos įstaiga vadinosi Šilutės kadastro įstaiga.

Įstaigos veiklą kontroliavo Rytų Prūsijos provincijos Gumbinės apygardos valdyba, 1920 m. atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos įstaiga buvo pavaldi Klaipėdos krašto Kadastro inspekcijai, nuo 1939 m. kovo mėn. veiklą kontroliavo Vokietijos reicho Rytų Prūsijos provincijos Gumbinės apygardos valdybos prezidento įstaiga.

Įstaiga veikė Šilutės apskrityje.

Šilutės apskrities kadastro įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1 – 3. Klaipėdos, Pagėgių ir Šilutės kadastro įstaigos tvarkė nekilnojamojo turto kadastrą. Atliko žemės matavimus, rengė sklypų planus, žemėlapius, nustatė nekilnojamojo turto vertę mokesčiams apskaičiuoti, kaupė duomenis apie jo pirkimo ir nuomos kainas, teikė kadastro duomenis ir dokumentus įstaigoms bei asmenims.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m.

Dokumentai sutvarkyti ir 1967-10-18 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, iš viso 362 apskaitos vienetai. Tvarkant dokumentus, 1966-12-28 atrinkti naikinimui 96 saugojimo vienetai.

1984-04-03 LTSR centrinis valstybinis archyvas Kaune perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 2 bylas, kurios 1984-10-03 buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1611 yra 2 apyrašai, 364 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1865–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Klaipėdos krašto direktorijos veiklos bylų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Klaipėdos kadastro įstaigos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos valdymo institucijų, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, darbų atlikimo ir įforminimo instrukcijos, pagrindinės vertės mokesčio (Grundwert-Steuer) nustatymo ir mokėjimo taisyklių projektai, metinės suvestinės veiklos ataskaitos,

susirašinėjimo žemės sklypų matavimo, žemės ir pastatų vertės, mokesčių dydžio nustatymo, planų, žemėlapių ir kitų dokumentų sudarymo, nekilnojamojo turto pirkimo ir nuomos kainų registravimo, kadastro ir žemės (ipotekos) knygų duomenų sutikrinimo ir neatitikimų ištaisymo, kadastro ištraukų, planų nuorašų ir kitų dokumentų teikimo įstaigoms ir asmenims, apmokėjimo už įstaigos atliekamus darbus, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

dalyvavimo teismo procesuose tarp savininkų dėl ginčijamų sklypų ribų, dėl matininkų veiksmų dokumentai, žemės matavimo bylos (sklypų plotų skaičiavimai, brėžiniai), organizacijos „Vokiečių darbo frontas“ Klaipėdos kadastro įstaigos padalinio veiklos dokumentai,

žinios apie nekilnojamojo turto savininkų pasikeitimus, apskrities vietovėse esančius pastatus ir už juos nustatytus mokesčius, apie žemės sklypų pirkimus, žemės kainas, pakeitimus topografiniuose žemėlapiuose,

Klaipėdos miesto policijos valdybos pranešimai apie gatvių pavadinimų ir sklypų numerių pasikeitimus, prūsiškųjų margų ir rutų pavertimo hektarais, arais ir kvadratiniais metrais lentelė, Klaipėdos miesto magistrato ir Klaipėdos apskrities valsčių viršaičių išduotų statybos leidimų, ūkių, nekilnojamojo turto savininkų, žemės sklypų planų, kadastro įstaigos bylų, išduotų dokumentų sąrašai, gyventojų skundai dėl nustatyto pastatų mokesčio ir jų nagrinėjimo dokumentai, finansų, personalo dokumentai, darbų, dokumentų registracijos knygos.

Klaipėdos krašto direktorijos dokumentai apie valdininkų nuomotus butus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal chronologiją. Žinių apie savininkų pasikeitimus bylos, žemės matavimo bylos ir nekilnojamojo turto savininkų sąrašų bylos susistemintos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 355 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1865–1944 m.

Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Klaipėdos, Pagėgių ir Šilutės kadastro įstaigų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos:

Klaipėdos kadastro įstaigos dokumentai apie užsienio valiutos pirkimą ir panaudojimą atsiskaitymui už žemės planų ištraukas bei kitus iš Vokietijos įstaigų gautus dokumentus, žinios apie nekilnojamojo turto Klaipėdoje savininkų pasikeitimus.

Pagėgių kadastro įstaigos žinios apie žemės pirkimo kainas.

Šilutės kadastro įstaigos dalyvavimo teismo procesuose dokumentai, žinios apie nuomojamus pastatus ir nuomos kainas, žemės pirkimo kainas, apie apskrities vietovėse esantį nekilnojamąjį turtą ir už jį nustatytus mokesčius, pakeitimus topografiniuose žemėlapiuose, ištraukos iš žemės mokesčių sąrašų (Grundsteuermutterrolle), žemės sklypų numerių sąrašas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1900–1942 m.

Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1611, ap.1, b. 19, l. 171; b. 40a; b. 46.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 16:18