O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1747 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1747

2007-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Tauragės apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Tauragės apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Tauragės apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Tauragės apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3]Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos, pripažinimo registrai bei draudžiamųjų straipsnių rinkiniai buvo perduoti Tauragės apskrities vykdomajam komitetui.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Tiksli data, kada Tauragės ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Tauragės apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tauragės apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Tauragės apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[6]

Tauragės apskrities ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Tauragės apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1956 m.

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 91 Tauragės apskrities ipotekos įstaigos bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1747 yra 2 apyrašai, 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Tauragės apskrities miesto ir valsčių savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktų, turto varžytynių patvirtinimo, skolų, mokesčių išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo bylos. 

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, valsčių ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1747 apyraše Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo aktų patvirtinimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1747 apyraše Nr. 2 įrašyta 16  apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1936 m., Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936 m., Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 16:13