O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1795 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1795

2007-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Biržų apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Biržų apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Biržų apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Biržų apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos perduotos Biržų apskrities vykdomajam komitetui.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Biržų apskrities ipotekos įstaiga 1941 m. gruodžio mėn. iš Biržų apskrities valdybos perėmė nekilnojamojo turto knygas ir kitus dokumentus.[6]

Biržų apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biržų apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Biržų apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[7]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priimdavo nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Biržų apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

1976 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve gauta 15 neaprašytų saugojimo vienetų.

1976-10-27 sudarytas Biržų apskrities ipotekos įstaigos fondo Nr. 1795 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 15 apskaitos vienetų.

1980 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1991-05-27 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 4028 Biržų apskrities ipotekos įstaigos bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 – Nr. 14.

1993–1995 m. fondas buvo pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, 3 bylos perkeltos į Pasvalio apylinkės teismo fondą Nr. 1731, 1 byla – į Biržų apylinkės teismo fondą Nr. 1387. 1996-02-12 sudaryti nauji apyrašai Nr. 1- Nr. 11, kuriuose buvo įrašyti 4288 apskaitos vienetai. Apyrašai sudaryti geografiniu principu pagal valsčius. Sudaryta bylų šifrų pakeitimų lentelė, bylų grupių pavadinimų ir santrumpų rodyklės.

Iš viso fonde Nr. 1795 yra 11 apyrašų, 4288 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžiniai.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir Biržų miesto bei valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų 1940–1941 m. tvarkomieji dokumentai, ipotekos įstaigos perduodamų ir perimamų bylų sąrašai, apylinkės teismo antstolio vykdomųjų bylų rejestras, tarnautojų 1942–1943 m. algų lapai.

Biržų miesto ir valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktų patvirtinimo, skolų, mokesčių, baudų, alimentų, asmenų išlaikymo išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 1 įrašyta 1150 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Daujėnų valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Daujėnų valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolų išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 2 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Joniškėlio valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Joniškėlio valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, teisių į turtą pripažinimo, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolos, mokesčių, asmenų išlaikymo išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, bylos apie žemės sklypų padalinimą - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 3 įrašyti 194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Krinčino valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Krinčino valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, teisių į turtą suvaržymo panaikinimo, teisių į turtą pripažinimo, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktų patvirtinimo, skolų, mokesčių, alimentų, asmenų išlaikymo išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 4 įrašyti 235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, nuomos sutarties aktų patvirtinimo, skolų, mokesčių, alimentų išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 5 įrašyti 393 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pabiržės valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Pabiržės valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas, turto įrašymo į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų, nuomos sutarties patvirtinimo, skolos, mokesčių, asmenų išlaikymo išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 6 įrašyti 467 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Papilio valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Papilio valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, teisių į turtą pripažinimo, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolų, alimentų, asmenų išlaikymo išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 7 įrašyta 290 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pasvalio miesto ir valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Pasvalio miesto ir valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolų, alimentų išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei bendrų ganyklų padalinimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei bendrų ganyklų padalinimą - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 8 įrašyti 344 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Saločių valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos Saločių valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolų, mokesčių, alimentų, asmenų išlaikymo išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bei žemės sklypų padalinimą bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimą bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 9 įrašytas 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais ir žemės sklypų padalinimo planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vabalninko miestelio ir valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Vabalninko miestelio ir valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolų išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 10 įrašyti 709 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vaškų valsčiaus ipotekos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos Vaškų valsčiaus savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas ir į aktų pripažinimo rejestrą, turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo, padalinimo aktų patvirtinimo, skolų išieškojimo, turto įkeitimo liudijimo išdavimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, žinių apie kaimų išskirstymą viensėdžiais bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1795 apyraše Nr. 11 įrašyti 167 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys. Yra kaimų išskirstymo viensėdžiais planų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1936 m., Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936 m., Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F. 1795, ap. 1, b. 1, l. 1.
[7] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 16:03