O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 642 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 642

2007-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Rokiškio apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3]Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr.19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos perduotos Rokiškio apskrities vykdomajam komitetui.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Tiksli data, kada Rokiškio ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Rokiškio apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[6]

Rokiškio apskrities ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Rokiškio apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

1992-03-18 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 31 Rokiškio apskrities ipotekos įstaigos bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1.

1993–1994 m. fondas pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, sudarytos 3 naujos bylos. Į 1994-01-10 sudarytą fondo Nr. 642 naują apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 642 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Rokiškio apskrities valsčių ir miesto savininkų nekilnojamojo turto notarinių aktų išrašai, notarinių aktų rejestrai ir savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 642 apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1936 m., Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936 m., Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 09:54