O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 9 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 9

2007-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Utenos apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Utenos apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Utenos apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Utenos apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos perduotos Utenos apskrities vykdomajam komitetui.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[5] Tiksli data, kada Utenos apskrities ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Utenos apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Utenos apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[6]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Utenos apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

1967-11-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 124 Utenos apskrities ipotekos įstaigos fondo bylas, įrašytas į aprašą Nr. 1.

1967-12-27 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 9 yra 1 apyrašas, 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1914 m., 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Utenos apskrities savininkų nekilnojamojo turto įrašymo į ipotekos knygas bylos, kaimų išskirstymo viensėdžiais planų ištraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus, valsčių ribose -pagal kaimų pavadinimus bei asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 9 apyraše Nr. 1 įrašyti 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1914 m., 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė


[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1936, Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936, Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941, Nr. 6 (9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6]LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 09:57