O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1214 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO BENDROVĖS FONDĄ NR. R-1214

2007-08-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos nekilnojamojo turto bendrovė (Grundstücksgesellschaft Litauen. Kauen) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokiečių administracija panaikino Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-19 Miestų namų ir žemės sklypų denacionalizacijos įstatymą, kuriuo sovietų valdžios nacionalizuoti ir konfiskuoti namai, sklypai bei trobesiai buvo grąžinti jų buvusiems savininkams.[1]

Rytų krašto Reicho komisaro 1941-08-18 potvarkiu visas vokiečių okupuotose TSRS teritorijose kilnojamas ir nekilnojamas turtas buvo paskelbtas Reicho nuosavybe.[2]Rytų krašto Reicho komisaro 1941-10-27 nurodymu buvo laikinai uždrausta daryti naujus įrašus ipotekos knygose ir kituose viešuosiuose registruose, bet neuždrausta tuos įrašus naikinti.[3]

Tikslios datos, kada buvo įkurta Lietuvos nekilnojamojo turto bendrovė ir kada baigė veiklą, nenustatytos.

Lietuvos nekilnojamojo turto bendrovė buvo pavaldi Generaliniam komisarui Kaune.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos nekilnojamojo turto bendrovė valdė nacionalizuotus namus, žemės sklypus, žydų ir kitus be savininkų likusius namus bei žemės sklypus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1964 m., tvarkant neaprašytus dokumentus, rasta 1 kg pabirų dokumentų. 1966-03-03 dokumentų pabiros sutvarkytos, sudarytas Lietuvos nekilnojamojo turto bendrovės fondo Nr. R-1214 apyrašas Nr.1, į kurį buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1214 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Fondas nepilnas, yra tik dalis veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro Kaune instrukcijos dėl butų nuomos ir namų valdymo, namų nuomos nuostatai, žemės sklypų nuomos taisyklių ištrauka, namų nuomos mokėjimo pranešimai, butų nuomininkų knyga ir laisvų butų sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą.

 Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 9.
[2] Gaižiūnas A. Lietuva dviejų okupacijų replėse. 1940–1944, Vilnius, 1996, p. 202,203.
[3] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 28.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 09:51