O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 145 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRAMONĖS IR PREKYBOS RŪMŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 145

2006-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pramonės ir prekybos rūmai Vilniuje (Izba Przemysłowo–Handlowa w Wilnie) (1927-11-30–1939 m. lapkritis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pramonės ir prekybos rūmai Vilniuje įsteigti Lenkijos Respublikos pramonės ir prekybos ministro 1927-11-30 potvarkiu. Rūmų veiklos teritorija buvo Vilniaus, Naugarduko, Polesės, Balstogės vaivadijos. Rūmų veiklą prižiūrėjo pramonės ir prekybos ministras.1

Rūmų veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1927-07-15 potvarkis apie pramonės ir prekybos rūmus 2, kiti teisės aktai.

1939 m. lapkričio mėn. vietoje Pramonės ir prekybos rūmų Vilniuje buvo įsteigtas Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilniaus skyrius.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pramonės ir prekybos rūmai Vilniuje buvo ūkinės savivaldos institucija, kurios tikslas - atstovauti pramonės ir prekybos interesams, remti šių sričių vystymą.

Rūmai dalyvavo rengiant teisės aktus pramonės, prekybos, eksporto, muitų, transporto tarifų, mokesčių, darbo apsaugos, socialinio draudimo klausimais; steigė bei rėmė tyrimo institutus, informacijos ir reklamacijų biurus, profesines mokyklas, organizavo parodas, muges; skyrė ekspertus; delegavo atstovus į valdžios steigiamus konsultacinius organus, siūlė prekybos teisėjų, mokesčių komisijų narių kandidatūras; išduodavo prekių kilmės bei kitus liudijimus; steigė trečiųjų teismus su prekyba susijusiems ginčams spręsti; tvarkė firmų bei rinkėjų į rūmų narius sąrašus; rinko statistinius duomenis apie pramonės, prekybos įmonių, pramonininkų bei prekybininkų draugijų, korporacijų veiklą; teikė pramonės ir prekybos ministrui ataskaitas apie ūkio būklę.

1939 m. rugsėjo mėn. Raudonajai armijai užėmus Vilnių, rūmai bendradarbiavo su sovietų valdžia įmonių veiklos, kainų nustatymo, prekių paskirstymo, aprūpinimo būtiniausiomis prekėmis klausimais. Lietuvai atgavus Vilnių, dalyvavo rengiant valiutos keitimo programą, teisės aktus, rinko ir teikė duomenis apie ūkio būklę.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pramonės ir prekybos rūmų Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto nėra. 1949-11-18 į apskaitos dokumentus buvo įrašyta 1000 Pramonės ir prekybos rūmų Vilniuje neaprašytų bylų.

Apyrašas Nr. 1 sudarytas 1950-10-05, į jį įrašyti 848 apskaitos vienetai. 1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 142 apskaitos vienetai.

1980 m. apyrašas pertvarkytas: sudaryti 2 apyrašai, į apyrašą Nr. 1 įrašyta 930 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 2 – 64 apskaitos vienetai. Bylos peršifruotos.

2000 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 145 yra 2 apyrašai, 995 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pramoninkų ir prekybininkų organizacijų bei draugijų įstatai; Pramonės ir prekybos rūmų Vilniuje, Krokuvoje ir kt., draugijų atstovų konferencijų, rūmų sekcijų, komisijų posėdžių protokolai; ataskaitos apie ūkio, pramonės šakų būklę; veiklos ataskaitos; statistinės žinios; dokumentai teisės aktų rengimo, pramonės ir prekybos vystymo, prekių eksporto, mokesčių, muitų tarifų nustatymo, profesinio mokymo klausimais; firmų, jų atstovų užsienyje, ekspertų sąrašai; prašymai priimti į darbą; prekių kilmės liudijimai; darbų saugos rekomendacijos įmonėms; iškarpos iš spaudos pramonės, prekybos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 145 apyraše Nr. 1 įrašytas 931 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų, prisiekusiųjų buhalterių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 145 apyraše Nr. 2 įrašyti 64 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1927, 111-945.

2 DU RP, 1927, Nr. 67-591.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 145, ap. 1, b. 902, l. 15. F. 987, ap. 2, b. 20, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:28