O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 25 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 25

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Pramonės, prekybos ir ūkio atkūrimo departamentas (Departament Przemysłu, Handlu i Odbudowy Tymczasowej KomisjiRządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 –1921-10-11)

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Pramonės ir prekybos departamentas (Departament Przemysłu i Handlu Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1921-10-12 – 1922-04-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Pramonės, prekybos ir ūkio atkūrimodepartamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento direktorių. 1

Departamento Ūkio atkūrimo skyrius 1921-10-12 buvo perkeltas į Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamentą. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Pramonės, prekybos ir ūkio atkūrimo departamentas pavadintas Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Pramonės ir prekybos departamentu.2

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio LietuvosLaikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų pradinės organizacijos ir kompetencijos“3 ir laikinai einančio Vidurio LietuvosLaikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.4

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Laikinos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.5

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamento kompetencijai priklausė pramonės vystymas, prekybos įmonių veiklos priežiūra ir kainų reguliavimas, iki 1921-10-12 - karo suniokotų gyvenviečių ir įmoniųatstatymas, valstybinių pastatų valdymas.6

Departamentas rūpinosi paskolų atstatymo darbams suteikimu, pelno mokesčio nustatymu, kovos su spekuliacija organizavimu ir kitais ūkio tvarkymo reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Pramonės ir prekybos departamento dokumentai perduoti į archyvą 1938 m. Dokumentus perdavusi įstaiga, juos perėmęs archyvas ir dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo-perėmimo aktų nėra.

Apskaitos dokumentuose 1948 m. buvo įrašytas 1 apyrašas, 1099 apskaitos vienetai. 1954 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1968 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Nustačius, kad 141 byla į apyrašus buvo įrašyta du kartus, o apie 300 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1, archyve nebuvo gautos, fondas 1981 m. pertvarkytas. Patikslintos bylų antraštės, bylos susistemintos, peršifruotos ir įrašytos į sudarytus naujus apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 25 yra 2 apyrašai, 707 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, anglų, baltarusių, lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, departamento tvarkomieji dokumentai, departamento komitetų, Ekonominės tarybos posėdžių, kooperatyvų atstovų susirinkimų protokolai, pavaldžių įstaigų darbo ataskaitos, akcinių bendrovių, kooperatyvų sekimo bylos, leidimų veikti pramonės įmonėms išdavimo bylos, pramonės ir prekybos įmonių sąrašai, jų registracijos kortelės ir liudijimai, statistinės žinios, žinios apie prekių kainas ir apyvartą, įmonių veiklos patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo leidimų gabenti prekes išdavimo, kooperatinių draugijų steigimo, kreditų suteikimo, valstybinių pastatų remonto, personalo, ūkio, finansų klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose – pagal įstaigos struktūrą ir pagal dokumentų svarbumą. Sudaryta chronologinė-stuktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 25 apyraše Nr. 1 įrašyti 644 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m.Dokumentai lenkų, anglų, baltarusių, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra brėžinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Buhalterinių dokumentų ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti išlaidų pateisinamieji ir atlyginimų išmokėjimo dokumentai, departamento etatų ir darbuotojų sąrašai, prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal metus, metų ribose – pagal temas. Sudaryta chronologinė-dalykinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 25 apyraše Nr. 2 įrašyti 63 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba.Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė

 

1Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2, dekretas Nr. 2.

2 DU TKR, 1921, Nr. 35(45), psl. 472, dekretas Nr. 385.

3 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.

4 DU TKR, 1921, Nr. 33(43), psl. 450.

5 DU TKR, 1922, Nr. 14(64), psl. 282.

6 DU TKR, 1920, Nr.5, psl. 34, dekretas Nr. 25; 1921, Nr. 35(45), psl. 472, dekretas Nr. 385.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:39