O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 388 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FINANSŲ MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS DEPARTAMENTOFONDĄ NR. 388

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas (1918 m. lapkričio mėn.–1918-12-25)

Prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas (1918-12-26–1919 m. lapkričio mėn.)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas (1919 m. lapkričio mėn.–1920-05-21)

Prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės departamentas (1919 m. sausio mėn.–1919 m. lapkričio mėn.)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės departamentas (1919 m. lapkričio mėn.–1920-05-21)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir pramonės departamentas (1920-05-22–1923-10-24)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas (1923-10-25–1923-12-31)

Finansų ministerijos Prekybos departamentas (1924-01-01–1939-05-31)

Finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamentas (1939-06-01–1940-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdyje nutarė įsteigti Finansų, prekybos ir pramonės ministeriją.1 Tiksli data, kada veiklą pradėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas, nenustatyta. 1918 m. lapkričio mėn. departamentas jau veikė.

Vadovaujantis Ministrų Kabineto 1918-12-25 nutarimu Finansų, prekybos ir pramonės ministerija 1918-12-26 buvo išskirta į Finansų ministeriją ir Prekybos ir pramonės ministeriją.2 Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas buvo pavadintas Prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentu.

1919 m. sausio mėn. pradžioje veiklą pradėjo Prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės departamentas.3 Tiksli departamento įsteigimo data nenustatyta.

Vadovaujantis 1919-11-17 priimtu įstatymu apie Prekybos ir pramonės ministerijos sujungimą su Finansų ministerija, Prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir Pramonės departamentai nuo 1919 m. lapkričio mėn. vadinami Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir Pramonės departamentais.4

Vadovaujantis 1920-05-22 Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos laikinaisiais etatais, Prekybos ir Pramonės departamentai buvo sujungti į Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos ir pramonės departamentą.5

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-10-25 įsakymu Nr. 931 Prekybos ir pramonės departamentas nuo 1923-10-25 sujungtas su Muitinių departamentu ir pavadintas Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentu.6

Vadovaujantis 1924-05-31 Finansų ministerijos etatais Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentas nuo1924-01-01 pavadintas Finansų ministerijos Prekybos departamentu.7

Vadovaujantis 1939-06-01 Finansų ministerijos etatų pakeitimu Prekybos departamentas nuo 1939-06-01 buvo pertvarkytas į Finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamentą ir Užsienio prekybos departamentą.8

1940-08-01 įsigaliojus naujiems Finansų ministerijos etatams, Finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamentai nuo 1940-08-01 nustojo veikti.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prekybos ir pramonės, vėliau – Prekybos departamentas tvarkė šalies prekybą, pramonę, muitus ir muitines.

Departamentas reguliavo ir kontroliavo prekybą šalies viduje ir su užsienio šalimis. Departamentas rūpinosi šalies ūkiui reikalingų pramoninių ir maisto prekių užpirkimu ir paskirstymu šalies viduje, sudarė sutartis su užsienio firmomis dėl šalies ūkiui reikalingos technikos užpirkimo ir pristatymo, kontroliavo linų, sėmenų, žemės ūkio produktų supirkimą ir jų eksportą, organizavo ir kontroliavo muitinių darbą.

Pramonės srityje departamentas kontroliavo veikiančių fabrikų, dirbtuvių ir kitų pramonės įmonių veiklą, prižiūrėjo ir saugojo neveikiančias pramonės įmones, rinko žinias apie Lietuvos pramonę, išdavė leidimus steigti naujas bei pertvarkyti senas privačias pramonės įmones, padėjo įmonėms įsigyti reikalingus įrengimus, žaliavą, tepalus, realizuoti pagamintą produkciją, konsultavo sudarant įmonių projektus, įsigyjant patentus, saugojo Lietuvos patentus užsienyje, kontroliavo garo katilų, vandentraukių ir kitų mechaninių įrengimų eksploatavimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamento fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1948 m. apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Prekybos ir pramonės departamento fonde Nr. 388 buvo 3000 neaprašytų saugojimo vienetų.

1949 m. fonde buvo apyrašas Nr. 1, 4412 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 2, 2689 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1952 m. buvo sudaryti apyrašai: Nr. 1a, kuriame įrašyti 1072 apskaitos vienetai, Nr. 2a – 2664, Nr. 3 – 1469, Nr. 4 – 1229 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 3225 saugojimo vienetai.

1952 m. fonde buvo 6 apyrašai, 13534 apskaitos vienetai.

1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyti 85 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1963 m. fondas pertvarkytas: senas apyrašas Nr. 1 panaikintas (akto apie apyraše įrašytų bylų perkėlimą į kitus apyrašus ar fondus nėra), buvęs apyrašas Nr. 1a peršifruotas į Nr. 1, buvęs Nr. 2 – į Nr. 2a, buvęs Nr. 2a – į Nr. 2, apyrašai Nr. 3–5 nebuvo pertvarkomi.

1963 m. fonde buvo 6 apyrašai, 9213 apskaitos vienetų.

1965–1966 m. papildomai įrašyti 244 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr. 2a – 24, Nr. 3 – 156, Nr. 4 – 1, Nr. 5 – 63 apskaitos vienetai.

1967 m. sudarytas apyrašas Nr. 6, į kurį įrašyta 3660 apskaitos vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1967–1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 2a įrašyti 346, į apyrašą Nr. 5 – 518 apskaitos vienetų.

1968 m. fonde buvo 7 apyrašai, 13867 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1973-10-30 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2 Prekybos departamento bylas, kurias papildomai įrašė į apyrašą Nr. 2.

1977 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde – 13983 apskaitos vienetai.

1978 m. nurašyta ir iš apskaitos išbraukta 11 apskaitos vienetų, kurie buvo įrašyti apyraše Nr. 2a.

1978–1979 m. papildomai į apyrašus įrašyti 67 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr. 1 – 6, Nr. 2 – 55, Nr. 3 – 3, Nr. 4 – 1, Nr. 6 – 2 apskaitos vienetai

1994 m. į apyrašus Nr. 1–5 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 388 yra 7 apyrašai, 14047 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, lenkų, estų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Fonde yra Finansų ministerijos Užsienio prekybos departamento,Lietuvos-Baltarusijos TSR liaudies ūkio tarybos ir Darbo liaudies komisariato dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų aprašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Prekybos ir pramonės ministerijos, Pramoninkų ir pirklių tarybų, Prekybos ir pramonės departamento posėdžių protokolai, pranešimai apie departamento veiklą, žinios apie prekių importą ir eksportą, linų ir sėmenų derlių, Lietuvos rinkos kainas, apskričių elektros stotis, prekių sandėlius, pavogtų, dingusių prekių aktai, susirašinėjimo prekių užpirkimo užsienyje ir pristatymo į šalį, pramonės ir prekybos įmonių aprūpinimo žaliava, linų supirkimo, muilo, smalos gamybos, elektros stočių, garo katilų įrengimo, odos išdirbimo, maisto ir kitų pramonės įmonių statybos ir kontrolės, leidimų prekių įvežimui ir išvežimui išdavimo ir kitais administraciniais, ūkio, finansų klausimais dokumentai, fabrikų, įmonių, firmų, bendrovių, tarnautojų, pirklių, spekuliacija įtariamų asmenų, leidžiamų įvežti ir išvežti prekių sąrašai, maisto bei pramonės įmonių, elektros stočių, sandėlių, lentpjūvių projektai, asmenų prašymai priimti arba atleisti iš tarnybos, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1079 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, departamento direktoriaus aplinkraščiai muitinėms, įsakymų nuorašai, muitinių viršininkų suvažiavimo, Geležinkelių valdybos komiteto, Tarpžinybinės komisijos, departamento posėdžių protokolai, prekybos su užsienio šalimis sutartys, muitinių ir pereinamųjų punktų statistinės žinios, pranešimai ir žinios apie muitinių įsteigimą ir veiklą, agentų kontrabandai persekioti veiklą, muitinių patikrinimus, tarptautines parodas, užsienio prekių užpirkimą, konfiskuotų prekių varžytines, elektros stočių, emaliuotų indų fabriko Klaipėdoje įsteigimą, tarnautojus,

susirašinėjimo Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse parodose, prekybos ir pramonės parodų organizavimo Lietuvoje, prekių importo ir eksporto, prekybos sutarčių sudarymo, draudžiamų įvežti prekių konfiskavimo, kontrabandos ir nelegalaus sienų perėjimo, pramonės įmonių steigimo, hidroelektrinių ant Nemuno ir Neries upių statybos, įmonėms leidimų išdavimo, tarnautojams pensijų ir pašalpų skyrimo, kitais muitų, pramonės, administraciniais, ūkio, personalo bei finansų klausimais dokumentai, muitinių veiklos stebėjimo, kontrabandininkų baudžiamosios bylos, prekes importuojančių firmų sąrašai, tarnautojų algų lapai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2723 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, latvių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Patentų išdavimo bylų apyrašas Nr. 2a

 

Apyraše įrašytos maisto ir pramonės įmonėms veikti patentų bei išradimų apsaugos liudijimų išdavimo bylos, patentų registravimo knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri griežtai neišlaikyta, užsienio firmų bylos – pagal šalis abėcėlės tvarka.

Sudaryta apyrašo bylų geografinė-dalykinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2a įrašyti 3055 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m., 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Prekybos ir Užsienio prekybos departamentų direktorių įsakymai, posėdžių protokolai, prekybos sutartys su Vokietija, Suomija, Šveicarija, Olandija ir kt., žinios apie sienos pažeidimus, kontrabandą, prekių eksportą ir importą, valiutos apyvartą pasienyje, ekspeditorius ir jų arteles, muitų tarifų pakeitimus, tarnautojus ir jų vaikus, susirašinėjimo prekių įleidimo be muitų, prekių patikrinimo, muitinių reorganizavimo ir kitais darbo organizavimo, prekybos, komerciniais, ūkio ir finansų klausimais dokumentai, kontrabandininkų, muitinių ir pereinamųjų punktų nekilnojamojo turto bylos, konfiskuotų prekių varžytinių aktai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, tarnautojų asmens liudijimai, algų lapai, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1629 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir muitinių tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Prekybos, Užsienio prekybos departamentų direktorių įsakymai, prekybos sutarčių sudarymo su Vokietija, Prancūzija, Rusija ir kitomis valstybėmis dokumentai, pranešimai ir žinios apie muitinių veiklą, be muito įvežtas prekes, kontrabandos sulaikymą, atvykstančius ir išvykstančius TSRS karius bei jų išvežamą ir įvežamą valiutą, susirašinėjimo muitinių steigimo ir likvidavimo, jų įstatų, muitų tarifų pakeitimo, prekių eksporto ir importo, prekių tarifikavimo, keleivių per sieną praleidimo, muitinių etatų ir kitais administraciniais, ūkio, personalo ir finansų klausimais dokumentai, konfiskuotų prekių varžytinių aktai, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Muitinių ir pereinamųjų punktų tarnautojų asmens bylos ir tarnybos lapai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal temas ir dokumentų svarbumą, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1232 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių,prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir pramonės įmonių bei fabrikų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti muitinių įstatai, TSRS muitinių kodeksas, išradimams Lietuvoje patentuoti taisyklės, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Pramonės įmonių projektams peržiūrėti komisijos posėdžių protokolai, 1938 m. Lietuvos ūkio apžvalga, pranešimai apie prekybos sutarčių vykdymą, žemės ūkio produktų ir pramonės dirbinių eksporto bei importo apyskaitos, susirašinėjimo Klaipėdos krašto intendantūrai skirtų prekių ir ginklų praleidimo be muitų, prekybos santykių su TSRS gerinimo, kontrabandos, naftos firmų steigimo, benzino tankų išbandymo, leidimų pramonės įmonių bei fabrikų steigimui ir veiklai išdavimo, be leidimų veikiančių įmonių uždarymo, tarnautojams pensijų skyrimo ir kitais administraciniais, ūkio bei finansų klausimais dokumentai, departamentų, muitinių tarnautojų, miestuose ir apskrityse veikiančių pramonės įmonių bei dirbančiųjų, elektros stočių, malūnų, lentpjūvių, naftos produktų urmo sandėlių, benzino tankų, apskričių valcinių malūnų sąrašai, draugijų, bendrovių, asmenų prašymai įsivežti prekes be muitų, įsteigti įmones, dirbtuves, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Pramonės įmonių, fabrikų veiklos, garo katilų priežiūros stebėjimo bylos.

Yra Lietuvos-Baltarusijos TSR liaudies ūkio tarybos ir Darbo liaudies komisariato dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, pramonės įmonių veiklos stebėjimo bylos – pagal apskritis ir vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 667 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, estų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Firminių prekės ženklų registracijos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti firminių prekės ženklų registracijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valstybių ir firmų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 3662 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

2 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 9, l. 35.

3 LCVA. F. 923. ap. 1, b. 8, l. 149, 153.

4 Laikinosios vyriausybės žinios, (toliau – L.V.Ž.) 1919 m., Nr. 16, psl. 7.

5 L.V.Ž. 1920 m., Nr. 33-379; LCVA. F. 388, ap. 1, b. 517, l., 3.

6 LCVA. F. 387, ap. 2, b. 284, l. 36.

7 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1924 m., Nr. 160–1132.

8 V.Ž., 1939 m., Nr. 646–4714.

9 V.Ž., 1940 m., Nr. 718-5691.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:30