O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1317 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE LIETUVOS ŪKIO RŪMŲ FONDĄ NR. R-1317

2009-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ūkio rūmai (Wirtschaftskammer Litauen (1942-03-23–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Generalinio komisaro Kaune 1942-02-27 potvarkiu, įsigaliojusiu 1942-03-27, buvo paleisti Prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir nuo 1942-03-23 įsteigti Lietuvos ūkio rūmai.1

Lietuvos ūkio rūmų veiklą prižiūrėjo Generalinis komisaras Kaune, Vyriausieji rytų krašto ūkio rūmai Rygoje.2

Tiksli Lietuvos ūkio rūmų veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. Lietuvos ūkio rūmai 1944 m. birželio mėn. dar veikė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ūkio rūmai vykdė Reicho komisaro rytų kraštui ir Generalinio komisaro Kaune nurodymus. Rūmų nariais buvo visos verslo įmonės.

Lietuvos ūkio rūmai prižiūrėjo pramonės, prekybos, amatų, bankų, draudimo, susisiekimo įmonių veiklą, rėmė jų ūkinę plėtrą, tvarkė prekybos registrą ir amatų kartoteką,nuo 1943 m. rugsėjo mėn. leido Lietuvos ūkio rūmų biuletenius (Mitteilungsblatt der Wirtschaftskammer Litauen).

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951-08-28 sudarytas Lietuvos ūkio rūmų fondo Nr. 185 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 129 apskaitos vienetai.

1961 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas Lietuvos ūkio rūmų fondo Nr. R-1317 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1965–1967 m. papildomai į fondo Nr. R-1317 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 42 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos ūkio rūmų fondą Nr. 185, kuris LCVA buvo sujungtas su fondu Nr. R-1317. Buvęs fondo Nr. 185 apyrašas Nr. 1 LCVA buvo peršifruotas į fondo Nr. R-1317 apyrašą Nr. 2.

1969 m. fonde Nr. R-1317 buvo 2 apyrašai, 173 apskaitos vienetai.

1975 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai, 1989 m. į apyrašą Nr. 2 – 1 apskaitos vienetas.

Fondo dokumentai 1981 m. kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kataloge.

Iš viso fonde Nr. R-1317 yra 2 apyrašai, 181 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės civilinės valdžios vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vyriausiųjų rytų krašto ūkio rūmų įsakymai, Lietuvos ūkio rūmų potvarkiai, skelbimai, statutas, susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis veiklos, patalpų Vilniaus filialui, ūkiniais, finansų ir kitais klausimais dokumentai, Amatų skyriaus Išskyrimo komisijos posėdžių protokolai, kandidatų į Lietuvos ūkio rūmų tarybą sąrašai ir charakteristikos, Lietuvos ūkio rūmų tarnautojų sąrašai, rūmų pastato brėžiniai,

užsienio valstybių Pramonės, prekybos ir amatų rūmų statutai, veiklos taisyklės,

Vilniaus miesto, pramonės, prekybos įmonių, artelių statistinės žinios, sąrašai,

Deutscher Kulturdienst (Kulturnachrichten des Deutschen Nachrichtenbüros), Ostraum-Artikeldienst, Vokiečių informacijos biuro (Die Deutsche Nachrichtenbüro), Studijų biuro (Studien-Büro) pranešimai, informaciniai biuleteniai, konspektai,

amatininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą, chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Draugijų ir įmonių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos draugijų ir įmonių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miestų ir miestelių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė   Lina Kargertaitė

 

1 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1942 m., Nr. 13, l. 127; Nr. 30, l. 341; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1436, ap. 1, b. 144, l. 15a.p.

2 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1942 m., Nr. 30, l. 341.

3 LCVA. F. R-1317, ap. 1, b. 38, l. 40.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:38