O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-143 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR POPIERIAUS IR MEDŽIO APDIRBIMO PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-143

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija (1955-12-28–1957-07-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-12-28 įsaku „Dėl Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos įsteigimo“ įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija.1

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.2 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 276 „Dėl priemonių Įstatymui „Dėl pramonės ir statybos valdymo organizavimo tolesnio tobulinimo Lietuvos TSR“ įvykdyti“ Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija savo įmones ir organizacijas perdavė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai ir rajonų bei respublikinės priklausomybės miestų DŽDT vykdomiesiems komitetams.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-07-23 nutarimu Nr. 367 Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos veikla buvo nutraukta.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija vadovavo popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės įmonių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1955-03-10 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui buvo perduota 11 Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos 1956–1957 m. bylų, įrašytų apyraše Nr. 1s. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1959 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 302 Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 2l.

1976 m. kituose archyvo fonduose buvo surasta 21 Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos darbuotojų asmens byla. 1976-10-12 bylos buvo sutvarkytos ir įrašytos į apyrašą Nr. 2.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-143 yra 4 apyrašai, 334 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1959 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Apyrašo Nr. 2l bylos dingę.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir TSRS popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai, pavaldžių įmonių gamybos, finansų planai, darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kolektyvinės sutartys, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos ministerijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1959 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2l

 

Apyraše įrašyti įmonių revizijų aktai, inventorizacijos dokumentai, piliečių pareiškimai ir skundai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2l įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1957 m.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Apyrašo Nr. 2l bylos dingę.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, TSRS ir Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministrų įsakymai, mobilizacijos planas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologija.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1957 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA)F. R-758, ap. 2, b. 74, l. 37.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 170.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 429, l. 104.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:25