O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-152 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LENGVOSIOS PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-152

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariatas (1945-03-06–1946-03-24)

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija (1946-03-25–1953-04-22)

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerija (1953-04-23–1953-09-15)

Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerija (1953-09-16–1955-10-31)

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija (1955-11-01–1957-07-23, 1965-10-20–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-03-06 įsaku „Dėl Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariato įsteigimo“ įsteigtas sąjunginis-respublikinis Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariatas.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministeriją.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija ir Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerija buvo sujungtos į vieną Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministeriją.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-09-16 įsaku „Dėl Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos lengvosios pramonės įmonių ir organizacijų pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerija.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-11-01 įsaku „Dėl Lietuvos TSR tekstilės pramonės ministerijos ir Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijos įmonių ir organizacijų pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija.5

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.6 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – lengvosios pramonės valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 276 „Dėl priemonių Įstatymui „Dėl pramonės ir statybos valdymo organizavimo tolesnio tobulinimo Lietuvos TSR“ įvykdyti“ Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija savo įmones ir organizacijas perdavė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai ir rajonų bei respublikinės priklausomybės miestų DŽDT vykdomiesiems komitetams.7

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-07-23 nutarimu Nr. 366 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos veikla buvo nutraukta.8 Jos funkcijas perėmė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdyba.

1965 m. Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo likviduota.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija.9

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerija vadovavo lengvosios irmaisto pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerija, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija vadovavo lengvosios pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959-03-30 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos fondo apyrašas Nr. 1s, 49 bylos.

1966 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos

perėmė 3699 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5.

1967-12-14 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas aprašas Nr. 3, 19 apskaitos vienetų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1967 m. fonde buvo 5 apyrašai, 3259 apskaitos vienetai.

1975-05-12 ir 1978-03-06 į apyrašus Nr.2 ir Nr. 3 papildomai buvo įrašytos 2 bylos.

1989-11-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos perėmė 1645 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1990-06-25 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos lengvosios pramonės ministerijos perėmė 1771 bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1991-05-08 LCVA iš Lietuvos Respublikos pramonės ministerijos perėmė 485 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 6.

1998-10-16 LCVA iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos perėmė 69 bylas, įrašytas apyraše Nr. 6.

Iš viso fonde Nr. R-152 yra 6 apyrašai, 7231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m., 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dalis apyraše Nr. 2 įrašytų bylų mikrofilmuota.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS lengvosios pramonės ministerijos, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministerijos įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos, meno tarybųposėdžių, respublikinio aktyvo pasitarimų protokolai, ministerijos ir pavaldžių įmonių gamybos ir finansų planai, metų veiklos, kapitalinės statybos ataskaitos, žinios apie personalą, žaliavos ir medžiagų sunaudojimo normos, gaminių techniniai aprašymai ir jų gamybos techninės sąlygos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų, buhalterijos ir profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, etatų sąrašai ministerijos likvidacinis balansas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 3901 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos įsakai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos, techninės tarybos, meno tarybų posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai ir nutarimai, ministerijos ir pavaldžių įmonių darbo, gamybos ir finansų planai bei ataskaitos, žinios apie personalą, dokumentai apie fabrikų ir trestų kapitalinę statybą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įmonių kolektyvinės sutartys, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės įmonių sąrašai, įmonių techninių revizijų aktai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis .

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1462 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dalis bylų mikrofilmuota.

Apyraše yra dokumentų rūšių rodyklė.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos ministerijos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro, ministerijos reikalų valdytojo, administracinio-ūkio skyriaus viršininko įsakymai personalo klausimais, ministerijos darbuotojų algų žiniaraščiai, sąskaitų kortelės, darbuotojų apdovanojimų ir atestacijos dokumentai, specialistų su aukštuoju išsilavinimu sąrašai, nelaimingų atsitikimų gamyboje aktai, namų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra dokumentų rūšių rodyklė.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ministerijos ir trestų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1624 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra abėcėlinė rodyklė.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK nutarimai, TSRS lengvosios pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, lengvosios pramonės vystymo valstybinis planas, mobilizacinis planas, slaptų bylų perdavimo-perėmimo ir naikinimo aktai, ataskaitos apie karo prievolininkus, valstybės rezervus, karinės produkcijos valstybinio plano įvykdymą įmonėse, žinios apie asmenis, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1957 m., 1966–1971 m., 1981–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 8, l. 19.

2 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 53, l. 160.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 74, l. 23.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 170.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 429, l. 102.

9 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:22