O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1735 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ KRAŠTO ENERGIJOS TIEKIMO BENDROVĖS SU APRIBOTA ATSAKOMYBE LIETUVOS GENERALINIO RAJONO FONDĄ NR. R-1735

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos energijos valdyba (1941 m. birželio mėn.–1941-10-31)

Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybe Lietuvos generalinis rajonas (Energieversorung Ostland GmbH Generalbezirk Litauen) (1941-11-01–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli Lietuvos energijos valdybos veiklos pradžios data nenustatyta. 1941 m. birželio mėn. valdyba jau veikė.

Lietuvos energijos valdyba buvo pavaldi Pramonės ministerijai, nuo 1941-08-23 – Krašto ūkio generaliniam tarėjui. 1941 m. spalio mėn. buvo paskirtas Lietuvos energijos valdybos komisarinis tvarkytojas.1

Valdyba dokumentuose taip pat buvo vadinama Energijos valdyba.

Nuo 1941-11-01 Lietuvos energijos valdyba buvo prijungta prie vokiečių įmonės – Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybe (Energieversorung Ostland GmbH) ir pavadinta Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybeLietuvos generaliniu rajonu (Energieversorung Ostland GmbH Generalbezirk Litauen). Bendrovės centras buvo Rygoje.2

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas pavadinimas Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės Lietuvos skyrius (Energieversorung Ostland Abteilung Litauen).

Tiksli Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybe Lietuvos generalinio rajono veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. rajonas dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos energijos valdyba, vėliau Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybe Lietuvos generalinis rajonas organizavo elektrinių, elektros tinklų, durpynų veiklą, rūpinosi energetikos objektų statyba, remontu, gyvenviečių elektrifikavimu, vadovavo elektrinių rajonams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve (toliau – LCVA) 1965-07-14 buvo sudarytas Lietuvos energijos valdybos fondo Nr. R-1735 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 91 apskaitos vienetas.

1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetai.

1971-12-20 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Lietuvos generalinės srities Energijos tiekimo bendrovės rytų kraštams fondą Nr. 800: 11 bylų, 1952-08-14 sudarytą apyrašą Nr. 1. LCVA fondas Nr. 800 peršifruotas į fondo Nr. R-1735 apyrašą Nr. 2.

1979 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2010 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetai

2010 m. pakeistas fondo pavadinimas – Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybe Lietuvos generalinis rajonas (Energieversorung Ostland GmbH Generalbezirk Litauen).

Iš viso fonde Nr. R-1735 yra 2 apyrašai, 105 apskaitos vienetai.

Apyraše Nr. 1 yra Klaipėdos rajono energijos valdybos 1945 m. veiklos byla.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pramonės ministro įsakymai, Krašto ūkio generalinio tarėjo, kitų vokiečių civilinės administracijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, pasitarimo Rygoje protokolas, Lietuvos energijos valdybos aplinkraščiai, bendrovės centro ir elektrinių rajonų etatų, darbuotojų sąrašai, energijos tiekimo bendrovės struktūros schema, susirašinėjimo elektros energijos tiekimo Lietuvai, geležinkelių, įmonių aprūpinimo elektros energija, elektros tarifų nustatymo, elektrinių statybos, elektros linijų tiesimo, elektros stočių aprūpinimo įrenginiais, kuru, durpynų darbo organizavimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, žinios apie elektrinių, durpynų veiklą, atliktus remonto ir statybos darbus, aukštos įtampos linijas Lietuvoje, pranešimai apie valdybos struktūros reorganizavimą, elektrinėse įvykusias avarijas, perkrovimą Kauno, Petrašiūnų elektrinėse, lentpjūvių, Vilniaus elektrinių rajono įmonių, durpynų darbininkų sąrašai, Lietuvos elektrifikacijos plano schema, elektros linijų tiesimo, elektrinių, pastočių ir kitų objektų statybos, praplėtimo projektai, gyvenviečių, įmonių, geležinkelių elektrifikavimo projektai, prašymai priimti į darbą bei atleisti iš darbo, darbuotojų anketos.

Yra Klaipėdos rajono energijos valdybos 1945 m. veiklos byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Rytų krašto energijos tiekimo bendrovės su apribota atsakomybe Lietuvos generalinio rajono direktoriaus, elektrinių rajonų direktorių įsakymai personalo klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal elektrinių rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1735, ap. 1, b. 3, l. 1, 16; b. 7, l. 10, b. 10.

2 LCVA. F. R-614, ap. 1, b. 473, l. 59. F. R-1735, ap. 1, b. 25, l. 65.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:20