O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-202 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MAISTO PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-202

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija (1965-10-20–1985-12-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos pagrindu įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo tolesnio tobulinimo“ Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos ir kitų ministerijų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos TSR valstybinis agropramoninis komitetas.2 Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija vadovavo maisto pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1986-01-07 ir 1986-03-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau-archyvas) iš Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos perėmė 1557 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4.

1986-03-31 archyvas iš Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos perėmė 60 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1s.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 5.

2000-01-10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 342 Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-202 yra 3 apyrašai, 1959 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos 1940–1941 m., 1944–1957 m. veiklos dokumentai yra Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos fonde Nr. R-773.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS ir Lietuvos TSR maisto pramonės ministrų įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, įmonių priėmimo-perdavimo, kapitališkai suremontuotų fabrikų priėmimo aktai, įmonių metų gamybos, finansų, darbo jėgos, kapitalinių įdėjimų planai, metų gamybos, žaliavų ir medžiagų sunaudojimo, produkcijos eksporto ataskaitos, žinios apie personalą, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, naujos technikos bei išradimų ir racionalizacijos dokumentai, ministerijos ir pavaldžių įmonių balansai, etatų sąrašai ir sąmatos, buhalterijos ataskaitos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1890 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Nuotraukų albumų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti nuotraukų albumai apie Lietuvos TSR maisto pramonės raidą 1940–1972 m.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos [1955–1972 m.] Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys, nuotraukos.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR maisto pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, slaptų bylų perdavimo-perėmimo ir naikinimo aktai, nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1985 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:20