O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-203 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS MAISTO PRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-203

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – Maisto pramonės valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-25 potvarkiu Nr. 33 Maisto pramonės valdybai buvo perduotos likviduotos Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos įmonės ir organizacijos.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija.3

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdyba baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdyba vadovavo maisto pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1972-11-29 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos perėmė 656 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1986-01-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR maisto pramonės ministerijos perėmė 6 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdybos bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Maisto pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-203 yra 1 apyrašas, 662 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Degustacinių komisijų posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai, Techninės tarybos veiklos dokumentai, kapitalinės statybos dokumentai (darbo planai, tituliniai sąrašai, sutartys, sąmatos, pastatų priėmimo aktai ir kt.), valdybos finansų planai, įmonių ir trestų ūkinės veiklos ir finansų planai bei darbo ataskaitos, žinios apie personalą, įmonių ataskaitos apie naujos technikos įdiegimą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, maisto pramonės įmonių darbuotojų konferencijų, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, importuotų įrengimų gavimo ir paskirstymo aktai, valdybos ir įmonių metų balansai ir etatų sąrašai, įmonių kolektyvinės sutartys.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 662 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 233.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:19