O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-209 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS PRIETAISŲ GAMYBOSVALDYBOS FONDĄ NR. R-209

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – prietaisų gamybos valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-25 potvarkiu Nr. 29 Prietaisų gamybos valdybai buvo perduota dalis likviduotų Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos, Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerijos bei sąjunginio pavaldumo įmonių ir organizacijų.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdyba baigė veiklą.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdyba vadovavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-03-04 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 19 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdybos bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1s ir Nr. 1ls.

1971 m. į fondo apskaitos dokumentus buvo įrašyti apyrašai Nr. 2 ir Nr. 3, 395 bylos. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1978-02-09 iš kitų archyvo fondų buvo atkeltos 42 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 3.

1994-04-29 apyrašai Nr. 1s ir Nr. 1ls buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 1l.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Prietaisų gamybos valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-209 yra 4 apyrašai, 456 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo prekių ir gaminių eksporto ir importo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1965 m. Dokumentai rusų ir lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1l

 

Apyraše įrašyti slaptos raštvedybos patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įmonių gamybos planų projektai, mokslinio-tiriamojo darbo metų ir perspektyviniai planai, įmonių etatų sąrašai, dokumentai apie produkcijos kainų nustatymą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1l įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti darbuotojų asmens bylos, algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, įmonių finansų ir ūkinės veiklos planai bei darbo ataskaitos, gamyklų priėmimo-perdavimo aktai, ataskaitos apie personalą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kapitalinės statybos, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, medžiagų sunaudojimo normos, etatų sąrašai ir metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 423 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 248.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:18