O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-212 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS POPIERIAUS IR MEDŽIO APDIRBIMO PRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-212

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-24 potvarkiu Nr. 25 Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybai buvo perduota likviduotos Lietuvos TSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos bei dalis likviduotų Lietuvos TSR vietinės ir kuro pramonės ministerijos ir Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos įmonių ir organizacijų.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR celiuliozės, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija.3

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdyba baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdyba vadovavo pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 433 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1978-02-23 iš kitų archyvo fondų buvo atkelta 12 Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos bylų, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1990-12-28 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos gamybinės komercinės asociacijos „Medė“ perėmė 191 Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos bylą, įrašytą apyraše Nr. 3.

1999-12-07 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų bibliotekos perėmė 1 bylą, kuri papildomai buvo įrašyta į apyrašą Nr. 1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-212 yra 3 apyrašai, 637 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, įmonių gamybos, finansų ir ūkinės veiklos planai, įmonių darbo ataskaitos, dokumentai apie nelaimingus atsitikimus gamyboje, kolektyvinių sutarčių vykdymą, žinios apie personalą, buhalterijos ataskaitos, išradimų ir racionalizacijos bei kapitalinės statybos dokumentai, valdybos ir įmonių etatų sąrašai ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 432 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1962 m. Dokumentai rusų ir lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, darbuotojų algų žiniaraščiai, asmens sąskaitų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, pasitarimų protokolai, metų gamybos, finansų ir ūkinės veiklos planai, naujos technikos ir kapitalinės statybos planai ir ataskaitos, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, kadrų ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos, įmonių buhalterijos ataskaitos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 257.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:17